För att tillverkningsindustrin ska kunna överleva på sikt krävs kontinuerligt underhåll av det vi redan har och att vi utvecklar det vidare. Vi har ett brett kontaktnät av resurser som arbetar med industriell utveckling inom flera branscher. Vi erbjuder expertis som stöttar och hjälper företag med verksamhetsutveckling inom affärsutveckling, produktivitet & effektivisering samt kvalitetsutveckling.

Teknikcentrum har sedan 1990 medverkat i innovationsprocesser och teknikbaserat nyföretagande i nära samverkan mellan i första hand Videum Science Park, ALMI och Linnéuniversitetet. Vårt uppbyggda kontaktnät med andra högskolor och universitet, forskningsinstitut och tekniska centra, kompletterar på ett värdefullt sätt denna samverkan.

Våra medlemmar erhåller kostnadsfri rådgivning, expertis projektledning och kvalificerad analys – upp till en dag varje år.