Vi har god kunskap över vilka experter och organisationer som finns för utveckling av industrin.

Företags- /Teknikmäklare

Genom våra långa relationer och uppbyggda kontaktnät kan vi erbjuda värdefulla kontakter emellan medlemsföretagen, mellan kvalificerade specialister inom olika verksamhetsområden och våra medlemsföretag.

Innovationsstöd & Innovationsrådgivning

Teknikcentrum har sedan 1990 medverkat i innovationsprocesser och teknikbaserat nyföretagande i nära samverkan mellan andra aktörer i innovationssystemet. Teknikcentrums kontaktnät med andra högskolor och universitet, forskningsinstitut och tekniska centra kompletterar på ett värdefullt sätt denna samverkan.

Produktivitet och Effektivisering

Effektivare produktion i tillverkningsindustrin är ett måste för att överleva på sikt. Vi har ett brett kontaktnät av resurspersoner som arbetar med effektivisering av produktionen i tillverkande företag.

Affärs- och Verksamhetsutveckling

Vi kan genom egen personal, andra etablerade nätverk och fristående konsulter erbjuda affärs- och verksamhetsutvecklingstjänster.

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling för företagen i industrisektorn är ett måste för att överleva på sikt. Vi har ett brett kontaktnät av resurspersoner som arbetar med kvalitetsutveckling inom flera branscher.

 

Kontakta oss för mer information.