Teknikcentrum Kronoberg är en organisation som finns för att stötta industriföretagen gällande utbildningar, nätverk och olika verksamhetsutvecklingsprojekt. Vi är en tillgång och resurs för det lokala näringslivet genom ett stort uppbyggt kontaktnät och god kunskap om experter och organisationer som finns till hjälp för att utveckla industrin. Vi förmedlar kontakter både mellan företagen och mellan företagen och olika experter.

Med hjälp av vårt breda kontaktnät av föreläsare har vi möjlighet att samordna företagens utbildningsbehov till en utbildning med hög kvalitet. Tack vare Småland airport och att vi håller utbildningarna på konferensanläggningar i Växjö har vi möjlighet att ta emot deltagare från hela Sverige.

Vi anser att mindre grupper ger bästa kvalité då deltagarna har möjlighet att synas, höras och vara delaktiga på ett helt annat sätt. Detta ger även våra lärare möjlighet att hjälpa varje enskild individ.

Vi samordnar även företagsförlagda utbildningar tillsammans med företaget och läraren för att på bästa sätt anpassa utbildningen till företagets specifika behov.

Att starta och driva olika nätverk har präglat vår verksamhet sedan starten för ca 30 års sedan. Vi bedriver nätverk både för olika befattningshavare och för olika branscher. Nätverksformen är något som visat sig fungera mycket väl för att utveckla industrin i en positiv riktning och som vi kommer har stor påverkan inför framtiden. Att träffa andra personer i samma sits med liknande arbetsuppgifter skapar inspiration och erfarenhetsutbyte. I nätverken byts tankar och idéer, man delar med sig av nyheter och sin egna erfarenhet kring ämnet. Detta är enligt oss ett perfekt sätt att öka sin kompetens som i sin tur ökar organisationens kompetens. Vi har alltid ett satt tema inför varje träff och många värdföretag ser det positiva med att bjuda på lunch efter träffen och på så sätt fortsätta relationsskapandet.