Vår organisation har en över 35 års erfarenhet av att bedriva funktionsnätverk i sydöstra Sverige.

Att nätverka innebär ett unikt samarbete som gynnar alla medverkande. Du träffar människor som delar din arbetsroll, från liknande industriföretag runt om i regionen. Ett utmärkt sammanhang för att knyta fler kontakter, hämta nya perspektiv och utbyta idéer sinsemellan. Idéer som kan vara till stor vikt både för den enskilde och för företagen!

"Nätverk och informella kontakter är fortsatt den kanal som flest företag använder sig av och som har högst effektivitet samt nöjdhet"​

Hur rekryterar företagen?

En rekryteringsprocess är ofta kostsam och tidskrävande. En misslyckad rekrytering kan dessutom bli kännbar, inte minst för små och medelstora företag där varje nyckelkompetens är helt avgörande för företagets verksamhet. Även om rekryteringsprocesser kan vara kostsamma och tidskrävande så är de i grunden positiva för företagen. Det är ett bevis på att företagets produkter och tjänster är efterfrågade på marknaden. I konkurrensen om kompetensen gäller det därför att vara strategisk och noga välja den rekryteringskanal som ger högsta träffsäkerhet. Enligt ”Svenskt Näringsliv” är nätverk och informella kontakter den kanal som flest företag använder sig av.

Sju av tio företag svarar att de använder sig av informella kontakter och nätverk när de söker nya medarbetare

Av företagen som använder kanalen, svarar åtta av tio företag att den har fungerat bra. Det är också den mest använda rekryteringskanalen, oavsett storlek på företaget.

Hur fungerar det?

Våra nätverksgrupper ses i en neutral och trevlig miljö ute på de olika värdföretagen. Där får vi en inblick i just deras vardag, med såväl framgångar som eventuella utmaningar. Fokus hålls på ett specifikt tema som vi tillsammans beslutat under föregående träff. Vi försöker ideligen hinna med den hederliga förmiddagsfikan, och till sist avrundas dagen allt som oftast över en gemensam lunch för den som vill.

Upplägg

Varje nätverk ses vanligtvis en halvdag, tre till fyra gånger per år. För att alla ska ha chansen att delta så mycket som möjligt, bokar vi i regel alla datum innan årets början. Upplägget ger var och en utrymme till att planera i god tid. Teknikcentrum samordnar alla parter. Vi ordnar det praktiska, skickar ut kallelse och efter önskemål; bjuder in experter, ordnar studiebesök eller andra aktiviteter av intresse.

Vi specialiserar oss främst på ett par områden
utformat för tjänstemän inom industrisektorn.

Aktuella nätverk

VD

Verkställande direktörer

Kvalitet​

Kvalitetschefer​

Produktion

Produktionschefer

Inköp

Inköpschefer

​HR

Human resources

Konstruktion

Konstruktionsansvariga

Lean

Lean- & förbättringskoordinatorer

PolymerNet

Plastindustri – Branschnätverk

Medicinteknik

Branschnätverk

Nätverk

  • E-post
  • Telefon