Kollegialt utbyte för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte

Att medverka i ett nätverk innebär att träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter ifrån andra företag. I nätverket utbyts tankar och idéer, man delar med sig av information och nyheter, och bjuder in lämpliga föredragshållare. Genom nätverket får man inspiration och ökar sin kompetens.

Genom att delta i ett nätverk får du:
• Ett nytt kontaktnät av kollegor inom yrkesgruppen från samma eller annan bransch.
• Tillfällen att diskutera möjligheter och byta erfarenheter samt att få stöttning.
• Möjligheten att i nätverket gemensamt anordna kostnadseffektiva aktiviteter.


Aktuella nätverk

Vi driver idag funktionsnätverk för tjänstemän inom industrin som träffas regelbundet.

Våra nuvarande funktionsnätverk:
• Inköpschefer
• Kvalitetschefer
• Produktionschefer
• Konstruktionsansvariga
• Leankoordinator- förbättringskoordinatornätverket
• HR – Chefer

Vi har för närvarande nedan aktiva branschnätverk:
• Företag inom Medicintekniska produkter
• Företag inom Plastindustrin – PolymerNet

Intresset för att medverka i ovanstående nätverk är stort och efter hand kommer fler funktionsnätverk och branschnätverk att startas upp. Har du ett intresse för ett nätverk som inte redan finns idag? Vi tar gärna emot informationen för att se på möjligheterna av att starta upp fler nätverk.


Upplägg

Varje nätverk träffas tre till fyra gånger per år där man varje tillfälle håller till en halvdag hos ett värdföretag med ett satt tema inför varje träff. Vi bokar alltid in träffarna ett helt år i förväg då detta ger alla chans att vara med på så många träffar som möjligt.


Teknikcentrum som samordnare

Teknikcentrum ordnar det praktiska, skickar ut kallelse, för minnesanteckningar och efter önskemål, bjuder in experter, ordnar studiebesök eller andra aktiviteter av intresse.
Frågor

Vill ni veta mer, medverka i ovanstående nätverk eller har önskemål om nätverk ni vill att vi skall starta upp så kontakta oss så hjälper vi gärna till.