Som medlem erhåller du 20-40% rabatt på våra utbildningar, seminarier och nätverksaktiviteter. Du får dessutom tillgång till:
  • Ett kontaktnät med företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter.
  • Nätverk inom VD, HR, inköp, produktion, konstruktion, kvalité & underhåll och LEAN/förbättringsarbete med ca 45 % rabatt för varje deltagare
  • Expertis  projektledning, rådgivning och kvalificerad analys – kostnadsfritt upp till en dag varje år
  • Information om nya lagar, regler, möjligt finansieringsstöd och regionala aktiviteter
  • Möjlighet att genom samverkan påverka regler och offentligt finansierade aktiviteter
  • Möjlighet att initiera och delta i utvecklingsprojekt, enskildt eller tillsammans med andra företag i nätverksform.
Vi arbetar med att driva frågor som syftar till att skapa tillväxt i företagen och med projekt samt processer som främjar industriföretagen. Vi har basen i Växjö, men verkar över hela sydöstra Sverige. Vår ambition är att vara ett bollplank, en mäklare, mellan industriföretagen, experter, institut, universitet/högskolor och offentliga organisationer. Vi vill bidra till att industriföretagen får de verktyg som de behöver för att kunna ha en fortsatt positiv utveckling både på individnivå och företagsnivå. Vi tillhandahåller utbildning och nätverk inom alla stora funktioner så som HR, inköp, produktion, konstruktion, kvalité & underhåll, försäljning , LEAN/förbättringsarbete samt nätverk för chefer och verkställande direktörer. Genom ett aktivt erfarenhetsutbyte och kontakter med experter och forskning stärker vi konkurrenskraft och skapar nytta för sveriges företagande.

Vi strävar efter att kunna erbjuda det mest aktuella företagsanpassade lösningarna, på så vis anpassar vi oss efter era behov, krav och önskemål.