Föreningen Teknikcentrum arbetar för industriföretagens fortsatta utveckling –

Vi har basen i Växjö men verkar över hela sydöstra Sverige. Vår ambition är att vara ett bollplank, en mäklare, mellan industriföretagen, experter, institut, universitet/högskolor och offentliga organisationer. Vi vill bidra till att industriföretagen får de verktyg som de behöver för att kunna ha en fortsatt positiv utveckling både på individnivå och företagsnivå. Vi tillhandahåller utbildning och nätverk inom alla stora funktioner så som HR, inköp, produktion, konstruktion, kvalité & underhåll, försäljning och LEAN/förbättringsarbete.

Vi arbetar även med att driva frågor som syftar till att skapa tillväxt i företagen och med projekt och processer som främjar industriföretagen. Tillsammans med olika myndigheter arbetar vi för att nå ut med olika insatser till företagen. Genom ett aktivt erfarenhetsutbyte och kontakter med experter och forskning stärker vi konkurrenskraft och skapar nytta för företagen och för Sverige.

Vi på Teknikcentrum Kronoberg AB finns till för ditt företag och anpassar oss efter era behov, krav och önskemål. Vi arbetar konstant för att kunna erbjuda det mest aktuella företagsanpassade lösningarna. Vi arbetar också med frågor för att skapa samförstånd och samverkan mellan företagen och de offentliga aktörerna.

Till våra medlemmar erbjuder vi:
  • Tillgång till lokalt arrangerade utbildningar med ca 20 % rabatt för varje deltagare.
  • Tillgång till kvalificerade lärare för att genomföra företagsförlagda utbildningar.
  • Tillgång till nätverk inom HR, inköp, produktion, konstruktion, kvalité & underhåll och LEAN/förbättringsarbete med ca 45 % rabatt för varje deltagare.
  • Tillgång till Teknikcentrum föreningens kontaktnät med företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter.
  • Få hjälp att hitta konsulter och kvalitativa lärare till förmånliga priser.
  • Möjlighet att initiera och delta i utvecklingsprojekt. Enskilda eller tillsammans med andra företag i nätverksform.
  • Rabatterade priser på Teknikcentrums olika arrangemang t.ex. medlemsaktiviteter och projekt.
  • Personlig service och rådgivning.
  • Möjlighet att vara med och påverka nya FoU satsningar.

                        Medlemmar                Priser