SOM MEDLEMSFÖRETAG ERHÅLLER NI GODA FÖRMÅNER

Ni får alltid

Medlems- och serviceavgifter

2024

 

Antal anställdaMedlemsavgiftServiceavgiftTotal årsavgift
1-9500 kr  6 000 kr  6 500 kr
10-49500 kr  8 500 kr  9 000 kr
50-249500 kr13 000 kr13 500 kr
250-349500 kr20 500 kr21 000 kr
350 –500 kr28 500 kr29 000 kr
    

På serviceavgiften tillkommer lagstadgad moms.

VÅRA MEDLEMMAR