Som medlem erhåller du 20-40% rabatt på våra utbildningar, seminarier och nätverksaktiviteter.

Du får dessutom tillgång till:

  • Ett kontaktnät med företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter.
  • Nätverk inom VD, HR, inköp, produktion, konstruktion, kvalité & underhåll och LEAN/förbättringsarbete
    (med ca 45 % rabatt för varje deltagare)
  • Expertis projektledning, rådgivning och kvalificerad analys – kostnadsfritt upp till en dag varje år
  • Information om nya lagar, regler, möjligt finansieringsstöd och regionala aktiviteter
  • Möjlighet att genom samverkan påverka regler och offentligt finansierade aktiviteter
  • Möjlighet att initiera och delta i utvecklingsprojekt, enskildt eller tillsammans med andra företag i nätverksform.