Omfattning

Utbildningen omfattar 4 utbildningsdagar (varav 1 uppföljningsdag) plus 3 nätverksträffar.
– Startblock 1: 2 dagar (med gemensam middag)
– Block 2: 1 dag
– Block 3: 1 dag
– Block 4, uppföljning av utbildning: 0,5 dag
– Nätverksträffar: 3 halvdagar under 1 år

Upplägg

Upplägget syftar till att deltagarna ska lära känna varandra och utvecklas tillsammans under en längre period, då är det viktigt att vi tidigt skapar en trygg och lättsam gemenskap i gruppen. Utbildningen startar därför upp sitt första block med två sammanhängande utbildningsdagar inkluderat en gemensam middag på Öjaby Herrgård efter avslutad dag ett. (övernattning kan köpas till om så önskas)
Block 2 och 3 förläggs vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum, följt av en uppföljningsdag av hela utbildningen.
Nu startar nätverksutbytet! Även nätverksträffarna är spridda under det kommande året efter genomförd utbildning. Vi kommer vid dessa tillfällen utbyta erfarenheter och bland annat diskutera trenden digitalisering.

Metodik

Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning som en pedagogisk plattform. Det innebär att man varvar traditionella föreläsningspass med praktiska moment, workshops och med grupprelaterade övningar och rollspel.

Innehåll

Strategiskt ledarskap
• Min roll i organisationen – organisationens vision/affärsidé
• Omvärldsanalys
• Organisation – ledarskap kopplat till uppgift/planering/resultat
• Att arbeta med visioner och målsättningar
• Det direkta ledarskapet till mellanchefer – vikten med tydlig kommunikation
• Vilka ”filter” som finns i organisationen som kan vara konstruktiva eller destruktiva
• Tillit och dess betydelse för att nå ut med budskap och få medarbetare med på ”banan”
• Skapa en lärande organisation
• Vad kännetecknar en bra ledare?
• Olika ledarstilar
• Vilka styrkor och svagheter har du i ditt ledarskap?
• Beteendeanalys och min personliga ledarstil – självinsikt
• Vilken kommunikationsstil har du som ledare gentemot dina medarbetare?
• Bli medveten om din kommunikation
• Våra olika värderingar och drivkrafter
• Olika kommunikationsverktyg
• Bli tydligare kommunikatör och ledare

Leda och samordna arbetet som ledare
• Få medarbetare att lyssna på vad du har att säga
• Så ger du rak feedback till chefer och medarbetare
• Situations- och personanpassat ledarskap
• Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer
• Hur hantera informella ledare?
• Vikten av delegering, befogenheter och uppföljning

Coachande ledarskap – vad innebär det?
• Förstå hur du själv påverkar andra
• Så kommunicerar du för att lyfta fram det bästa hos andra
• Coachfärdigheter för att kunna coacha dig själv och dina medarbetare
• Vikten av att coacha och hantera sitt eget välmående
• Att hantera svåra ledarsituationer med medarbetare på ett mer coachande förhållningssätt

Kundfokus
• Utveckla kundfokus kopplat till vision/målbilder och affärsidé
• Kundeffektivitet med hjälp av Leantänkande. Vilka metoder och verktyg inom lean är effektiva för att öka kundfokus?

Att få en grupp att fungera tillsammans
• Hur skall vi lägga upp arbetet för att samarbetet skall fungera?
• FIRO – Hur utvecklas en grupp?
• Susan Wheelans modell och hur omsätta teori till verklighet?
• Gruppsykologi –hur hantera de olika stadierna som ledare?
• Hur bygger du ett fungerande team?
• Så kan du bidra till att forma gruppen till en framgångsrik enhet
• Så skapar du ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation

Mötesteknik
• Olika typer av möten
• Vad innebär det att vara facilitator?
• Grunderna i facilitering och hur du kan variera upplägget på dina möten
• Den formella delen av mötet – vad krävs för att vi skall vara effektiva i mötet
• Förtydliga målet med mötena
• Att utveckla och genomföra mötena på ett annorlunda och mer kreativt sätt.
• Olika tekniker för att hitta samsyn i en grupp
• Olika sätt att jobba med workshops och olika pedagogiska metoder
• Gruppcoachning – vad är det?
• Hur hantera olika frågor-/svarssituationer?
• Korta träningspass i verklighetsbaserade situationer

Så hanterar du personer om går på tvären
• Tankar, känslor och beteenden i konflikter
• Vilken roll bör du ta i en konflikt?
• Hur du kan hantera en person som sätter sig på tvären och förstör för gruppen?
• Hur ledare och medarbetare kan bidra till att få en bättre samarbetskultur?
• Konflikthantering
• Verktyg och teori enligt Thomas Kilmann

Så lyfter du varje individ
• Några enkla tekniker för coachning av medarbetare
• Förstå hur du själv påverkar andra
• Så kommunicerar du för att lyfta fram det bästa hos andra
• Vikten i att se/respektera och bekräfta sina medarbetare
• Effektiv feedback – ett kraftfullt ledarverktyg
• Feedback övningar