Truckförarutbildning A & B
Motviktstruck & Skjutstativtruck mm.

A + B – utbildningen ger de kunskaper som behövs för säker truckanvändning, både teoretiskt och praktiskt. När man är godkänd skall man klara aktuella arbetsmoment ute på arbetsplatserna.

Kursupplägg

Teori: 12-16 timmar lärarledd utbildning
Praktisk körning: Utförs på sitt egna företag.

Innehåll

– Trucktyper och tillsatsaggregat.
– Truckens konstruktion.
– Truckens stabilitet.
– Materialhantering och emballage.
– Godshantering med truck.
– Daglig tillsyn.
– Trafik och säkerhet.
– Lagar och arbetsskydd.
– Farligt gods.

Deltagarna skall kunna uttrycka sig på svenska i tal och skrift. Skyddskor behövs under körningen.

Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis godkända av Arbetsmarknadens parter samt yrkesinspektionen (TLP-2010)

Målgrupp

Förare av motviktstruck, stödbenstruck, skjutstativtruck, låg- och ledstaplare.