Strategin, Ekonomin och Leverantörsrelationen.

Inköpets betydelse för ett företags lönsamhet ökar i takt med trender som outsourcing och fokusering på kärnverksamheten. Det är inte ovanligt att inköpet står för två tredjedelar av ett företags totala kostnadsmassa.

Denna utbildning ger dig kunskaper hur du kan förbättra ditt företags lönsamhet genom att arbeta strategiskt med inköpsfunktionen. Vi visar på hur man kan arbeta med och utveckla sin inköpsstrategi och hur denna bör differentieras utifrån inköpets karaktär. Inköp och lönsamhet är starkt kopplade begrepp. Hur kan du som inköpare påverka det ekonomiska resultatet och göra bättre affärer?

Utbildningen omfattar två dagar innehåller följande moment:

Inköpsstrategin
Utveckla inköpsstrategier och riktlinjer för inköp
– Hur kan ditt företag bli ännu bättre?
– Vad för slags leverantör vill vi ha; varför, och hur skall vi besluta?
– Metoder för segmentering och beslutsstöd

Inköpsekonomi
Inköpspåverkan på företagets lönsamhet
– Hur kan du som inköpare påverka det ekonomiska resultatet och göra bättre affärer?
– Mätning av Inköpseffektivitet
– Resultatuppföljning och mål

Leverantörskommunikation
– Hur skapar du en bra relation till dina leverantörer samtidigt som du behåller en bra konkurrenssituation?
– Hur planerar dina leverantörer för att behålla dig som kund?
– Effektiva upphandlingar: nå bättre resultat med nya metoder

Leverantörsvärdering
– Finansiell analys av leverantörer: hur mår dina leverantörer ekonomiskt?

Inköp och etik

Vi blandar teoretiska genomgångar med mer praktiska övningar.

Utbildningen vänder sig till inköpschefer, inköpare och andra som arbetar med inköp. Syftet är att deltagarna skall lära sig hur de praktiskt kan förbättra lönsamheten i företaget genom en bättre förståelse för inköpsprocesserna och genom att lära sig bra inköpsmetoder som går att tillämpa direkt.