Innehåll och omfattning

Teknisk försäljning kan ha ett förlopp som slingrar sig fram och processen kan vara svår att överblicka. Målet är att öka din framgång i denna miljö så att du känner dig trygg i din roll med att sälja komplexa projekt till krävande kunder. Vi lär dig hur du ökar dina möjligheter att påverka och hur du med strukturerad försäljning får ett bättre resultat.

Under två kursdagar tränar vi dig i att sälja med inriktning på både relation och resultat; Hur du hanterar flera beslutsfattare och långa processer,
hur du blir bättre i dialogen och starkare i rollen när du ska påverka till förändring, hur du arbetar planmässigt med ditt mål, och hur du minskar ner ditt fokus på att sälja komponenter till fördel för att sälja projekt och leda dessa projekt.

Teori varvas med övningar och vi mixar individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från våra diskussioner om erfarenheter och exempel.

Ämnen som hanteras

Inriktning på relationen
– Kommunicera så att kunden vill köpa av mig
– Schemat för ett lösningsorienterat säljsystem
– Hur kunden tänker och fattar beslut
– Hur kunden positionerar leverantörer
– Få kunden att själv förstå vad kunden behöver

Inriktning på resultatet
– Säkra mina konkurrensfördelar
– Fokus på värde istället för pris
– Rollen som strateg i min egen organisation
– Förhandling som båda parter vinner på
– Öka min säljtid

Målgrupp

Säljkurs nivå 2 vänder sig till dig som säljer komplexa lösningar till beslutsfattare på högre positioner. Du behöver de verktyg som klarar av att korta ner processen. Du söker metoder som gör dig mer slagkraftig. Du vill bli starkare i hela kedjan från analysen av din kund och kundens kund. Så att du bättrar på ditt resultat genom hela flödet. Ända fram till planering av förhandling och avslut.

Du som är säljande tekniker eller ingenjör kommer att ha stor nytta av just denna kurs.