Key Account Management leder till ökad lönsamhet för både köpare och säljare. Det handlar om att jobba projektinriktat. Det är gruppbaserat. Det kräver engagemang från hela företaget. Det vänder upp och ner på säljarbetet och organisationen i sin helhet.

Vi ger dig de verktyg som behövs för ett lyckat partnerskap med nyckelkunden. Modeller så att du kan skilja nyckelkunder från ”ordinarie kunder”. Strategier som ökar dina odds för att behålla nyckelkunden. Nya sätt att hålla konkurrenterna borta.

Innehåll och omfattning:

Utbildningen omfattar två dagar. Teori varvas med övningar och vi mixar individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från våra diskussioner om erfarenheter och exempel.

Syftet är att du ska bli bättre på att jobba planmässigt med din nyckelkund. Vi lär dig välja ut rätt nyckelkunder. Så att du klarar att ge varje nyckelkund du valt ut full prioritering. Att du kan visa dem i handling att de är den unika nyckelkund de är. Vi hjälper dig finna lösningarna som de upplever som än mera skräddarsydda. Hur du säkrar att ditt supportpaket blir mera framåtriktat. Hur du vitaliserar relationen på den personliga nivån.

Ämnen som vi kommer att hantera:

Styra framtiden för att stå emot konkurrens

– Key Account-modell och Key Account-process.
– Handlingsplan och aktivitetsplan.
– Personlig målbild Key Account Manager.

Välja ut nyckelunder och bygga vår position med en god lönsamhet

– Analys av vår konkurrensfördel och hur vi ska tillmötesgå nyckelkunden.
– Affärsinriktning och konkurrenskraft.
– Nyckelkundsanpassning, vår klassificering och indelning av kunder.
– Sätta mål och bestämma riktningen för Key Account-arbetet.
– Nyckelkundspåverkan som stödjer hur kunden ska växa.
– Lättarbetat införande av nyckelkundsplan.
– Målgrupp

Målgrupp:

Du vill bli bättre på att förbereda och sätta mål. Du vet hur viktigt det är att ”du kan kunden och förstår kundens ökande krav”. Du vill veta hur du ska göra för att förutsäga kundens utveckling. Hitta en modell så att du kan stödja och driva på kundens tillväxt. Så att du kan följa utvecklingen med det tempo som en nyckelkund kräver idag.

Är du KAM eller säljare som stor del av din tid arbetar med nyckelkunder är detta kursen för dig. Även du som är på väg att ta huvudansvaret för centrala kunder har stor nytta av att delta.