Ritningsläsning – Grunderna för att läsa och förstå tillverkningsritningar

Vår utbildning i ritningsläsning ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att du ska kunna läsa enklare ritningar. Alla detaljer och produkter finns på ritningar framtagna på en konstruktionsavdelning. Vid arbete på en tillverkande industri är därför sannolikheten stor det krävs grundläggande kunskaper i hur man läser en ritning.

Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar. Som stöd för utbildningen används boken ”Ritningsläsningens ABC”.

– Introduktion
– Ritningsblanketter
– Vyer
– Ytjämnhet
– Måttsättning
– Förenklat ritsätt
– Toleranser, form- och lägessnitt
– Gängor
– Skalor
– Avslutning

(Avsnittet ytjämnhet, förenklat ritsätt, och gängor behandlas översiktligt)

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal som skall läsa och förstå ritningskrav på tillverkningsritningar såsom verkstadspersonal, kontroll- och kvalitetspersonal. Utbildningen kräver inga förkunskaper.