Produktionsekonomi – Verktyg och modeller för ökad lönsamhet

Bakgrund
I producerande företag kommer ständigt ekonomiska frågeställningar upp kring exempelvis investeringar, prissättning, kostnader och intäkter. Utbildningen i Produktionsekonomi ger verktyg och modeller för att underlätta de ekonomiska, dagliga besluten. Syftet med kursen är att öka förståelsen för hur olika till synes små åtgärder kan påverka företagets resultat och lönsamhet.

Innehåll och omfattning.
Kursen omfattar två dagar vid två tillfällen med två veckors mellanrum. Deltagarna skall efter utbildningen i grundläggande företagsekonomi/produktionsekonomi och administrativa styrmedel få ökad förståelse för värdet av ständiga förbättringar.

Viktiga moment och verktyg under kursdagarna är ekonomiska grundbegrepp såsom budget, ekonomisk styrning, produktionsekonomi allmänt och produktkalkylering. Deltagarna får insikt i de olika samband som påverkar och ger möjlighet att förbättringar inom en rad områden som påverkar effektiviteten.

Områden som särskilt behandlas är:
• Produktivitet
• Produktionslogistik
• Kapitalrationalisering
• Investeringskalkylering
• Utvecklingsmetoden ständiga förbättringar

Kursen vänder sig huvudsakligen till produktionsledare/chefer, produktionstekniker och arbetsledare i produktionen som behöver grundläggande kunskaper i produktionsekonomi.