Presentationsteknik – Träning och tips för hur man med självförtroende framför en fängslande presentation

Att få fram ett tydligt budskap på ett professionellt och övertygande sätt är många gånger avgörande för att man skall ska lyckas realisera sina planer och ”sälja sina idéer”. Kursen i Presentationsteknik ger både träning och tips för att få verktyg för sin rampfeber och nervositet.

Innehåll och omfattning

Under två dagar får deltagarna en praktisk verktygslåda, hur man förbereder och hur man med självförtroende framför en fängslande presentation.

Utbildningen hanterar följande moment:

• Målet med presentationen.
• Hur behärskar man rampfeber.
• Anpassa innehållet och framförandet till gruppen.
• Att förbereda sig mentalt.
• Att lägga upp en säljande presentation.
• Att få fram det viktigaste i din presentation på ett effektivt sätt.
• Att väcka intresset från början och avslutningens betydelse.
• Att tänka på vad som gäller kroppsspråket och rösten.
• Manusteknik.
• Att hantera frågor/svarssituationer.
• Videoinspelning och träning under dagarna.

Målgrupp

Presentationsteknik vänder sig till alla som någon gång talar inför en grupp av andra människor och vill nå större säkerhet och effektivitet vid olika slags presentationer.