Bakgrund

Alla i en verksamhet behöver sitta ner på ett planerat, väl förberett sätt för att samtala om framtiden, om hur vi som individer ska samspela med varandra och hur vi ska hantera våra arbetsuppgifter. Det är viktigt att ha en gemensam värdegrund som präglas av kompetens, delaktighet och ansvar i arbetet. Medarbetarna ska känna sig viktiga och behövda och känna att man bidrar till verksamhetens utveckling. Medarbetarsamtal är ett viktigt forum för dialog och inflytande och för att utveckla medarbetarskapet.

Innehåll och omfattning

Kursen är en tvådagars kurs som behandlar följande avsnitt:

– Etablera relationer i vardagen
– Struktur för samtalet: förberedelser och inledning, samtalsmetodik, frågeteknik, att lyssna aktivt, praktisk samtalsmetodik, avslutning
– Att sätta mål tillsammans med medarbetaren
– Att ge konstruktiv feedback
– Att utarbeta individuell utvecklingsplan för medarbetaren – utveckla det bästa
– Praktiska tips och erfarenheter
– Övning i liten grupp i att genomföra medarbetarsamtal

Kursen vänder sig till Chefer/Ledare som förväntas genomföra medarbetarsamtal med sina anställda.