Maskindirektivet – Grundutbildning med en praktisk fördjupningsdag

Nya maskindirektivet, 2006/42/EG började gälla vid årsskiftet 2009/2010. Denna utbildning behandlar direktivets innehåll och hur man går tillväga för att CE-märka. Vad måste man egentligen CE-märka? Vilka minimikrav gäller och vilka får CE-märka? Hur utvecklar man ett säkerhetstänkande enligt maskindirektivet?

Innehåll och omfattning

Grundutbildningen omfattar två dagar och syftar till att ge deltagarna en trygg och självständig grund att stå på. Maskindirektivet ger insikt i hur proceduren för CE-märkning ter sig och du erhåller kunskap om innehållet i det nya maskindirektivet och vad som krävs för CE-märkning.
Dag ett består av en teoretisk genomgång som varvas med praktiska övningar, medan vi under dag två fördjupar oss i ett praktikfall.

Vi kommer att hantera följande moment:

Dag 1

Maskindirektivet – målsättning
– Vad är gemenskapens syfte med maskindirektivet?
– Marknadskontrollens roll.
– Direktiv & standarder, hur använder jag dessa?
– Produktsäkerhet & produktansvar

Maskindirektivet – tillämpning
– Hur vet jag att maskindirektivet gäller?
– När ska maskiner CE-märkas?
– Vad gäller för ”delvis fullbordade maskiner”?
– Förutsättningar för att kunna CE-märka (tillverkare & användare)

Artiklar
– Grundlig genomgång av artiklar i maskindirektivet.

Bilagor
– Tolkning av innehåll och praxis.
– Grundlig genomgång och tolkning för att förstå budskapet i ”grundläggande hälso- & säkerhetskrav”

Dag 2

Äldre maskiner
– Vilken nivå på säkerhet gäller?
– Genomgång av AFS2006:04 (direktiv 89/655/EEG)Maskinlinjer
– Vad ska jag tänka på?
– Vem tar ansvar för CE-märkningen när flera tillverkare är inblandade i samma maskin?

Ombyggnad
– Får jag bygga om en CE-märkt maskin?
– Vem bär ansvar gällande säkerheten vid ombyggnader?

Harmoniserade standarder
– Hur finner jag de som harmoniserar mot direktivet?
– Hur använder jag harmoniserade standarder?
– Hur vet jag att de är aktuella (gäller)?

Riskanalysarbete
– Vilken metod ska jag använda?
– Vad ska ingå i en riskanalys?
– Hur ska dokumentationen se ut?
– Genomförande av riskanalys
– Innehållet i den ”tekniska filen”

Att köpa maskiner
– Vad ska jag tänka på?
– Vad säger Arbetsmiljöverket om jag finner en inköpt CE-märkt maskin undermålig i säkerheten?

Praktiskt arbete med ett ”skarpt” projekt

Utbildningen vänder sig till företagsledare, projektledare, skyddsombud, el- och mekaniska konstruktörer, säljare, inköpare samt andra personer som direkt eller indirekt kommer i kontakt med kraven på CE-märkning, ex. personer som deltar i framtagandet av dokumentation.