För dig som vill utveckla ditt ledarskap ytterligare

Utveckla din coachande förmåga och få verktyg för att inspirera och entusiasmera dina medarbetare. Här får du också verktyg för att hantera konflikter och få dina medarbetare att prestera effektivare och utveckla din kompetens att hålla mer utvecklande och effektiva möten.

Det som hanteras i utbildningen:

✔ Ledarskapets grundstenar
✔ Företagsklimat och värderingar
✔ Att inspirera och motivera dina medarbetare på ett mer coachande förhållningssätt – fördjupning
✔ Förändringsledarrollen

Tidsplanering av din dag som chef
✔ Hur ska jag prioritera?
✔ Att lära sig undvika stress och planera sitt arbete effektivare som chef

Kopplingen mellan stress och konflikter
✔ Vad är en konflikt?
✔ Att hantera olika typer av konflikter
✔ Att lösa konflikter

Träning i olika samtalssituationer
✔ Att hantera olika typer av samtal tex. utvecklingssamtal, lönesamtal, krissamtal stressamtal etc.
✔ Mötesteknik – kommunikationen i mötet
✔ Träning i olika mötessituationer

Hållbart ledarskap
✔ Vad innebär det?
✔ Min egen utveckling som ledare

Utbildningen vänder sig till alla ledare – som varit ledare i några år och känner att en vill fylla på sina kunskaper för att bli tryggare i sitt ledarskap.