Leanspel inspirationsdag – Workshop som skapar förståelse för vad ”Lean Produktion” är.

Bakgrund
Den mesta tiden i en produktionsprocess används till transporter, hantering och mellanlagring. Genom att minimera dessa icke värdeskapande aktiviteter och fokusera på de aktiviteter som faktiskt skapar värde finns möjlighet till stora produktivitets-förbättringar. Lean produktion handlar om de principer som japanska företag med Toyota i spetsen mycket framgångsrikt använder sig av för att säkerställa en effektiv produktion med fokus på värdeskapande aktiviteter och ständiga förbättringar. Ett företag som Scania är ett känt exempel på att lean produktion är användbart även i Sverige.

Workshopen är en introduktion i metoder och filosofier inom Lean Produktion och med hjälp av lean-spelet får deltagarna själva använda sig av metoderna praktiskt.

Innehåll och omfattning
Utbildningen omfattar en dag och inleds med en teoretisk genomgång av Leanfilosofin. Därefter spelar vi Lean-spelet som spelas i ett antal rundor där varje runda tar ca 15 minuter. Spelet genomförs med grupper om åtta deltagare där varje deltagare intar en roll i ett företag (planering-tillverkningsmoment-kvalitetskontroll-lager-kund). Efter varje runda görs mätningar över lönsamhet, leveranssäkerhet mm. Mellan varje spelomgång och efter spelet diskuteras vilka lärdomar som spelet lett fram till och hur man kan införa förändringar på den egna verksamheten.

Lean-spelet visualiserar och förklarar verktyg och metoder inom Lean Produktion såsom:
• Planeringsprinciper, ställtidsreduktion, kanbanstyrning, enstycksflöden mm.
• Vad är värdeskapande aktiviteter och slöserier i produktion?
• Vad kännetecknar en effektiv produktion?

Denna workshop vänder sig till ansvariga för produktion, produktionsteknik, logistik, planering, kvalitet samt ledare för förbättringsgrupper. Workshopen kräver inga förkunskaper.