Denna utbildning hjälper dig bli bättre på att åstadkomma ”det du vill uppnå” med kundmötet. Att formulera ditt säljtema för det du tycker och vill. Din mening och tes om det du vill argumentera för, att hitta ditt rätta beteende i den situation du möter kunden. Att sätta fokus på grunderna för mötets 3 huvudargument ”Förtroende”, ”Förnuft” och ”Känsla”, samt förnya din förmåga att göra inlägg och inpass på kundmötena så att du fångar kundens uppmärksamhet och intresse.

Det som hanteras i utbildningen:

• Utgångspunkten är ”vad du vill uppnå med kundmötet och det som ska motivera din lust att sälja”. Du lär dig formulera ditt säljtema för det du tycker och vill. Din mening och tes om det du vill argumentera för. Vi tränar dig i att hitta ditt rätta beteende i den situation du möter kunden.

• Vi lär dig ett effektivare sätt att föra fram det du och ditt företag vill argumentera för. Hur du för fram ditt säljtema så att det övertygar. Vi hjälper dig hitta nya grepp så att du för fram dina bevis på ett enkelt och tydligt sätt. Du får träna på hur du mest verkningsfullt beter dig genom hela mötesförloppet.

• Vi lär dig grunderna för mötets tre huvudargument som är förtroende, förnuft och känsla. Vi tränar dig i att argumentera snyggt och att sätta ord på det du vill säga. Utveckla ditt ordval och din stil.

• Vi tränar dig på att ställa samman din mötesbrief. Din karta och ditt verktyg för att orientera dig och förberedda dig inför kundmötet. Din mötesbrief är din röda tråd och andemening som ska hålla samman ditt möte med kunden. Utan den kan ditt säljsamtal bli rörigt och jobbigt att ta till sig. Saknas en bra mötesbrief är risken att kunden inte nappar på de idéer du försöker argumentera för.

Målet med utbildningen:

• Skapa en vana att genomföra dina kundmöten både resultatorienterat och relationsorienterat så att din talang att göra inlägg på mötena bättras på.

• Utveckla ett bättre sätt att presentera ditt erbjudande som är både fängslande och instruktivt.

• Arbeta in ett manér som snabbt fångar intresset hos kunden genom att du lär dig föra fram din mening tydligt så att det övertygar.

Utbildningen vänder sig till dig som möter kunder dagligen i ditt arbete, du som just tagit ett kundansvar och du som har längre erfarenhet och söker nya insikter och utbyte med kollegor, du har kanske redan gått vår kurs Vinnande försäljning och vill nu förbättra din kompetens ytterligare, du vill bli bättre på att göra inlägg på kundmötena på ett sätt som gör att du fångar kundens uppmärksamhet och intresse.