Säljkurs nivå 1 – ”Sälj så här”
Kursen innehåller grunderna och de viktiga stegen för framgångsrik försäljning. Vi ger dig insikt och kunskaper som du direkt kan använda, du får verktyg som hjälper dig att snabbt skapa förbättringar som är bestående i ditt sätt att sälja. Teori varvas med övningar, individuellt arbete mixas med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från diskussioner om erfarenheter och exempel. Vi fördjupar oss säljrollen, ditt säljsystem samt säljargument.

”Sälj så här” passar både nya säljare och erfarna säljare som känner behov av förnyelse och erfarenhetsutbyte med kollegor. Kursen vänder sig också till dig som har som mål att börja jobba som utesäljare eller säljare inom business-to business i framtiden. (Kursen vänder sig inte till dig som jobbar med butiksförsäljning eller telefonförsäljning).

Avslutstaktik och förhandling
Syftet med ”Avslutstaktik och förhandling” är att vägleda dig i hur du bemästrar situationer som uppkommer under avslut och förhandling. Du kommer att få vägledning i hur du kan påverka ett avslut och förhandling samt hur du lägger upp en väl genomförd process.

Utbildningen ger dig verktyg och stöd som förbättrar din förhandlingsteknik så att du drar in fler lönsamhetskronor. Du övar upp din skicklighet i att ständigt lära dig mera om den andra personens situation. Detta är en viktig förhandlingstaktik speciellt inom försäljning. Vi lär dig fånga upp så mycket som möjligt om dina och kundens konkurrenter. Detta hjälper dig att bemöta invändningar mot pris m.m. Du krymper då chansen för kunden att använda din konkurrent som hållpunkt för att pressa ner priset.

Framgång i avslut och förhandling kräver både övning och självinsikt, därför varvar vi teori med grupparbeten, diskussioner och exempel. Öka din skicklighet genom att förbättra hur du arbetar med struktur, strategi och taktik, samt hur du kan ta nytta av psykologins betydelse.

Vi går djupare in på avslutsprocessens två faser, från förarbetet till handling där kunden fattar beslut. Den första och längre fasen fram tills att affären ska landas är den mest viktiga, i den kommer vi att jobba med att stärka din förmåga speciellt. Med 2:a halvleken tar du din överenskommelse i hamn och driver avslutet till ett beslut.