Innehåll och omfattning:

Den mesta tiden i en produktionsprocess används till transporter, hantering och mellanlagring. Genom att minimera dessa icke värdeskapande aktiviteter och fokusera på de aktiviteter som faktiskt skapar värde finns möjlighet till stora produktivitetsförbättringar.

Lean produktion handlar om de principer som japanska företag med Toyota i spetsen mycket framgångsrikt använder sig av för att säkerställa en effektiv produktion med fokus på värdeskapande aktiviteter och ständiga förbättringar. Ett företag som Scania är ett känt exempel på att Lean produktion är användbart även i Sverige.

Utbildningen om en halv dag är en introduktion i filosofin och visar på metoder inom Lean Produktion. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar som visar hur teorierna praktiskt fungerar. Utbildningen ger deltagarna en god översikt av vad ett införande av Lean Produktion innebär.

Introduktionen riktar sig till alla som berörs av ett leaninförande. Workshopen kräver inga förkunskaper.