Inköpsjuridik – Avtalsrätt och köprätt

I inköpsrollen stöter man allt som oftast på frågeställningar av juridisk karaktär som upplevs relativt komplicerade och svårtolkade. Exempelvis kan det handla om frågor om avtal, fullmakter, reklamationer och fakturainnehåll mm.

Innehåll och omfattning

Utbildningen i inköpsjuridik behandlar de grundläggande delarna i avtalsrätten och köprätten. Under kursen få du klarhet i såväl dina rättigheter som skyldigheter och den ger dig goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköpsprocessen. Kursen tar upp typiska tvistefrågor ur ett juridiskt perspektiv och hur denna juridik påverkar rutiner och administration.

Utbildningen omfattar två dagar och behandlar nedanstående områden:

Avtalsrätt
– Avtals ingående
– Ogiltighet
– Jämkning
– Införlivande av standardavtal, fullmakter, och ställföreträdare
– Avtalstolkning, bevisskyldighet samt bevisbörda

Köprätt
– Betalnings- och leveransvillkor
– Fel- och dröjsmålsproblematik
– Köparens och säljarens rättigheter
– Internationell köprätt
– Sandaredavtal

De teoretiska avsnitten varvas med gruppövningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar med inköp och inköpsrelaterade frågor.