Att utveckla sitt varumärke är viktigare än någonsin i den globala konkurrensen. Många företag erbjuder i stort sett samma produkter och då är det viktigt att kommunicera ut vad som är unikt med det man själv erbjuder. Undersökningar visar att de företag som investerar i design och innovation får tillbaka sin investering med råge. Ju tidigare design bakas in i processen desto bättre förutsättningar finns det för att slippa göra dyra omtagningar på sina produkter. Bra industridesign handlar om att göra något användarvänligt och begripligt! Man måste förstå hur produkten/tjänsten skall användas, och samtidigt måste det attrahera användaren.

Omfattning och innehåll

Utbildningen omfattar tre dagar som syftar till att ge dig grundkunskaper i industridesign, förståelse för designprocessens olika steg samt för industridesignens roll i våra produktutvecklingsprojekt. Under kursdagarna varvas teori med praktiska exempel som ger inspiration till att vilja bedriva ett kreativt och effektivt designarbete på hemmaplan.

Dag 1
– Info om SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign, www.svid.se)
– Inledning om Industridesign och varför man skall arbeta med Desig
– Övningsuppgift
– Därför är Industridesign en framgångsfaktor
– Designmetoder och hur man börjar
– Designanalys på det egna företaget

Dag 2
– Praktikfall och exempel
– Designerns arbetsredskap
Skissen
Modellen
Datorn

– Designbrief, Verbal och Visuell (En del av design metoderna)
– Övningsuppgift: Ta fram en Visuell Brief (Beskriv Ditt företag)
– Hemläxa: Skriv en verbal Brief på ett ”skarpt” projekt.

Dag 3
– Praktikfall och exempel
– Genomgång och diskussion av den verbala briefen.
– Några designföretag presenterar sig
– Sammanfattning och summering

Målgrupp:

Vår utbildning i industridesign riktar sig till produktutvecklare, konstruktörer, produktionstekniker, VD och övriga som är delaktiga i utvecklingsprocesser.