PPAP är ett av fordonsleverantörens standardkrav som många inom företaget bör känna till. Utbildningen riktar sig till dig som vill fräscha upp kunskaperna eller du som inte tycker att du kan tillräckligt om PPAP. Eller så kanske en kund nyligen ställt kravet på en PPAP och ni känner er osäkra på hur det skall utföras och vad som egentligen ingår. Kursen tar också upp hur APQP är kopplat till PPAP.

Innehåll och omfattning:

”Hur man gör en PPAP” omfattar en dag och efter avslutad utbildning har du ett exempel på PPAP med dig hem. De dokument som en PPAP innehåller får du ett exempel på eller en beskrivning hur de kan utföras. Meningen är att du kan ha PPAP:en som en referens i ditt dagliga arbete.

Under utbildningen går vi genom kraven på hur en PPAP skall vara uppbyggd enligt gängse standard samt vad kunderna kan kräva som tillägg. Vi kommer att reda ut begreppen och handgripligen visa vad de olika kravelementen innebär.

Utbildningen utgör en introduktion i PPAP. Deltagarna kommer erbjudas en fördjupning inom FMEA och MSA vid ett senare tillfälle.
Alla deltagare kommer också att få en cd med en elektronisk PPAP för användning i det egna interna nätverket.

Utbildningen riktar sig till kvalitetspersonal, tekniker, produktionsberedare, inköpare, marknadspersonal som vill kunna ”tala” kundens språk samt produktionspersonal som kommer i kontakt med de krav som ställs i en PPAP.