Det finns regelverk som tydligt pekar ut att företag som arbetar med svetsning inom stålbyggnad, men även andra branscher kommer att krävas implementera ISO 3834, kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material. Fördelarna med införande av ISO 3834 är att det ger tillträde till en större marknad, förbättrad svetskvalitet samt minskade kvalitetsbristkostnader. Detta kan vara fördelar redan vid offertstadiet, där problem med t.ex. nya material kan fångas upp. Bygga in kvalitet från början i en svets och kvalitetssäkra hela er svetsprocess.

Denna utbildning riktar sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper om hur du kan införa ett arbetssätt enligt ISO 3834 och skapa förutsättningar för en framtida certifiering.

Utbildningen omfattar tre dagar och följande moment ingår under utbildningsdagarna:

• Vilken nivå skall företaget välja
• Vilka delar består systemet av och vad skall styras
• Vilken genomgång och krav finns det
• Vad är en svetsansvarig
• Vilken typ av svetsarprövning finns
• Vilka typer av procedurprov krävs för svetsning
• Hur skall företaget styra upp sin oförstörande provning.

Utbildningen vänder sig till kvalitets- och svetsansvariga, projekt- objektledare i tillverkningsindustrin.