Förändringsledarskap – Förmågan att mobilisera förändringskraft

De nya utmaningarna kräver att förutsägbarhet och traditionell planering ersätts av ökad förmåga att möta förändringar från omvärlden, genom att utveckla en organisation med förmågan att snabbt mobilisera förändringskraft riktad mot ett tydligt mål.

Som förändringsledare gäller det att förbereda sig dels på fallgropar man kan hamna i och dels hur man undviker dem men också tar sig ur dem man väl är där. Först när vi får andra att förstå och tro på en förändring kommer medarbetarna att investera den energi som krävs för att förverkliga förändringen.

Ytterst handlar förändringsledarskap om att förändra beteenden hos människor samt skapa insikt och förståelse för varför man gör förändringen – vad är anledningen, vad är målsättningen, hur berör det mig och vad förväntas av mig?

Utbildningen omfattar två dagar och hanterar bland annat:

• Förmågan att kommunicera och skapa förståelse för varför man gör en förändring – vad är anledningen och vad är målsättningen.
• Förmågan att förstå och hantera förändringsmotstånd hos individer utifrån deras invanda beteendemönster,
• Förmågan att skapa förändringskraft genom nyfikenhet, nytänkande och experimenterande.
• Förmågan att utveckla metoder och koncept för att strukturera, planera och styra ett förändringsuppdrag.

Utbildningen vänder sig till personer som initierar, leder eller arbetar med förändringsuppdrag på individ-, grupp- och företagsnivå.