FMEA riskanalys – introduktion

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) innebär en systematisk genomgång av en produkt eller tillverkningsprocess kring vad som kan bli fel, dess orsaker och konsekvenser. FMEA används ofta vid konstruktionsgenomgångar och då man utreder fel på produkten som orsakas av en tillverkningsprocess.
Svenska företag har alltmer insett nyttan av att använda FMEA för att systematiskt fånga upp riskerna för möjliga fel i en konstruktions- eller tillverkningsprocess. Orsakerna till möjliga fel kan åtgärdas innan de leder till personskador eller andra ekonomiska följdverkningar.

Teoretiska genomgångar och praktiska övningar ger kursdeltagarna en introduktion i FMEA, för konstruktion och process.

Utbildningen hanterar följande ämnen:

• FMEA, principer för genomförande.
• Process-FMEA, konstruktions-FMEA.
• FMEA-gruppen; organisation, sammansättning och arbetssätt.
• Bedömningsunderlag och bedömningsskalor, riskprofil, samt FMEA-blanketten.
• Åtgärdsprogram, rapportering och uppföljning.

Deltagarna erhåller en Excel-fil för att underlätta analysarbetet. Ta gärna med dig en PC.

Utbildningen vänder sig till befattningshavare inom utveckling, konstruktion, inköp, beredning, produktion, kvalitet eller andra funktioner som skall leda och/eller delta i FMEA.