Alla kategorier anställda i ett företag är i olika grad mottagare av information som rör företagets ekonomiska situation. Att flera medarbetare i företaget, inte bara ekonomer, kan förstå och tolka information och siffror som handlar om företagets ekonomi är en tillgång för hela organisationen. Alla vet att ett ekonomiskt starkt och lönsamt företag är liktydigt med trygghet och utveckling, men det är för många inte alltid så enkelt att dra rätt slutsatser av ekonomernas siffror. Den här kursen är ett önskemål från flera arbetsgivare som vill att flera skall bli engagerade i företagets ekonomifrågor.

Utbildningen omfattar 4 timmar och syftar till att ge deltagarna allmänna kunskaper inom nedanstående ämnesrubriker:

Allmänt
• Vad är ekonomi
• Olika krav – olika intressenter
• Varför krävs lönsamhet.
• Ekonomisystem
• Olika begrepp inom Ekonomi Internredovisning
• Planering: Budget
• Uppföljning: Rapporter
• Styrning: Åtgärder

Årsbokslut
• Resultaträkning och balansräkning
• Analyser
• Nyckeltal Kalkylering
• Olika kostnadsslag
• Bidrag och vinst
• Pris och volym

Utbildningen vänder sig till alla anställda, det krävs inga förkunskaper inom företagsekonomi.