DFA – Design for assembly – Tillverkningsvänliga konstruktioner

Bakgrund
DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga produkter för att hitta möjligheter till förbättringar) samt för att uppskatta och identifiera monteringskostnader. Fördelarna med att utföra en DFA är många och svåra att förkasta. Vissa företag vill få ner kostnaderna på produkterna och andra vill kunna öka sin produktion.

Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att känna till de arbetssätt och verktyg som används för att tillämpa DFA som de sedan kan utföra på hemmaplan för att öka företagets lönsamhet. Deltagarna kommer att analysera konstruktioner och undersöka förbättringsmöjligheter som kan ge en kostnadseffektivitet. Under denna utbildning så blandas teori med praktiska exempel.

Utbildningen omfattar en dag och innehåller följande moment:

• Grundprinciper
• Analys av konstruktion
• Undersöka förbättringsmöjligheter
• Utvärdera alternativ

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med konstruktion, inköp, produktionsteknik.