Kursens syfte

– Öka på kraften att faktiskt påverka i avslut och förhandling.

– Förstå de två stegen i avslutsprocessen. Den första och längre fasen fram tills att affären ska landas är den mest viktiga. Momentet med förhandling i avslutande fasen ska driva till handling och få kunden att fatta beslut.

– Vägleda dig hur du bemästrar situationer som kommer upp under avslut och förhandling.

Målgrupp

– Du som arbetar med uppsökande försäljning har stor nytta av kursen. Både du som är relativt ny och du som har längre erfarenhet och söker nya insikter och utbyte med kollegor.

– Du har kanske redan gått vår kurs Vinnande försäljning och vill nu förbättra din kompetens ytterligare.

– Du vet att framgång i avslut och förhandling kräver både övning och självinsikt. Du vill framför allt förstå hur du pejlar in motpartens situation med anpassning till din egen utgångspunkt.

Mål

– Stärka din tilltro att du når ett framgångsrikt avslut och för en överenskommelse i hamn.

– Säkra att du lägger upp en väl genomförd process. Från förarbetet till att du får kunden att komma till handling med att fatta beslut.

– Öka din skicklighet genom att förbättra hur du arbetar med struktur, strategi och taktik. Att du drar nytta av psykologins betydelse.

– Att du vässar förarbetet, förhandlingsprocessens tre steg och uppföljningen. Bättra på ditt sätt att påverka de faktorer som styr förhandlingens händelseförlopp.

– Utveckla dig att fokusera bättre och spara energi. Lära dig enkla metoder och modeller som leder till att goda affärsmässiga resultat nås.

Innehåll

– Vi lär dig blir bättre på att hantera avsluts- och förhandlingsfasens två halvlekar. Stärka din förmåga speciellt i 1:a halvlekens utmaningar som är den mest viktiga för att lyckas. 1:a halvleken är den längre fasen fram tills det är dags att landa affären. Med 2:a halvleken tar du din överenskommelse i hamn och driver avslutet till ett beslut.

– Vi hjälper dig med att bygga ett avslutsverktyg. Det blir ditt stöd för att driva 1:a halvleken på det mest gynnsamma sättet för att 2:a halvleken ska bli framgångsrik. Avslutsverktyget gör att du håller dig vaksam och fokuserar på de första stegen i processen. Att du direkt ser till att tömma kunden på alla invändningar, upplevelser av risk, tveksamheter och oro för att affären inte ska leverera nytta till kunden.

– Många känner sig osäkra inför förhandlingen med kunden. Är fallet så även för dig, att du har känslan att du inte har tillräckligt självförtroende? Kursen är lösningen som hjälper dig att arbeta systematiskt i steg.

– Vi ger dig stödet som förbättrar din förhandlingsteknik så att du drar in fler lönsamhetskronor. Du övar upp din skicklighet i att ständigt lära dig mera om den andra personens situation. Detta är en viktig förhandlingstaktik speciellt inom försäljning.

– Vi lär dig fånga upp så mycket som möjligt om dina och kundens konkurrenter. Detta hjälper dig att bemöta invändningar mot pris m.m. Du krymper då chansen för kunden att använda din konkurrent som hållpunkt för att pressa ner priset.

Du får en dag fylld med många värdefulla diskussioner och erfarenhetsutbyten. Genomgångar av teori varvas med praktiska övningar.