AutoCAD/LT grundutbildning ger dig grundläggande kunskaper i att använda och skapa 2D-ritningar med AutoCAD. Den ger dig ett bra stöd för att komma igång och börja använda dig av AutoCAD eller AutoCAD LT, och läraren går genom de flesta delarna i verktyget.

Utbildningen omfattar 3 dagar och innehåller bland annat följande moment:
• Genomgång av gränssnitt med menyer och verktyg
• Konfigurering
• Rit- och editeringsfunktioner

AutoCAD/LT grundutbildning vänder sig till dig som skall börja skapa 2D-ritningar i AutoCAD.