Att möta och hantera motsättningar – från motsättningar till medskapande

Dialog utgör grunden i denna utbildning, där vi tar del av varandras erfarenheter och delar med oss av egna. Med dig hem efter denna dag har du några strategier och verktyg, andras erfarenheter och förhoppningsvis modet att agera.

Bakgrund
Att hantera konflikter eller som vi också kallar det, motsättningar, kan vara svårt och till och med upplevas som obehagligt. Motsättningar är dock en naturlig del i samspelet mellan människor dels utifrån att vi har olika beteenden och dels att vi utgår ifrån olika uppfattningar, synsätt och målsättningar. Motsättningar behöver inte vara något negativt utan kan också visa på att det finns ambition och engagemang som rätt hanterat är utvecklande för både individen och organisationen. Att hantera konflikter och motsättningar är därmed en naturlig del av ledarskapets vardag, där det ofta handlar om att ta tillvara på olika åsikter för att komma fram till den bästa lösningen.

Under utbildningen kommer vi att hantera följande områden:
• Varför uppstår konflikter och motsättningar
• Vilka erfarenheter har jag själv
• Hur kan man möta och hantera en konflikt
• Hur hänger konflikter och våra olika beteendestilar ihop
• Hur kan man använda motsättningar som kreativ kraft

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig att hantera konflikter och motsättningar och på så sätt bidra till ett gott arbetsklimat.