För att kunna genomföra förbättringsarbete måste man se problemen och det slöseri man har.
Ett effektivt sätt att hitta och åtgärda dessa är att ha ordning och reda på sin arbetsplats. 5S är ett metodiskt och effektivt sätt att skapa och upprätthålla ordning. 5S är grunden för allt förbättringsarbete oavsett om det kallas Kaizen, Lean, 6-sigma mm.

Utbildningen skapar förståelse för och insyn i konceptet 5S samt hur 5S-verksamhet kan bedrivas. Den ger även insikt om hur man genom 5S på ett enkelt och effektivt sätt att kan förbättra arbetsplatsens skötsel och att ta bort olika former av slöseri i arbetsmiljön.

”5S Produktion” genomsyras av praktiska exempel på hur verktyg och metoder används i verkligheten. Vi ger olika exempel på checklistor för kontor och produktion samt olika 5S-tavlor. Vi avslutar utbildningen med en genomgång av hur en handlingsplan för införande av 5S kan tas fram.

Utbildningen innehåller följande moment:

– Genomgång av metoden (Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera, Skapa vana)
– Presentation/genomgång av olika exempel på checklistor för genomförande och uppföljning av 5S på arbetsplatser.
– Genomgång/övning av hur en handlingsplan för införande av 5S kan tas fram.

5S Produktion vänder sig till all personal som skall arbeta med eller planerar att införa 5S i sin verksamhet.