Webbinarium - Hemarbete och stress

Webbinarium – Hemarbete och stress

Hur kan vi undvika stressrelaterade problem med
hemarbetets nya utmaningar?

 

Målgrupp: Projektledare / Teamleader och chefer som leder på
distans

Målet med en ½ dags webbinarium:
• Öka insikten om vad som stressar mig
• Öka kunskapen om hur ensamheten hemma kan ge stresspåslag
• Öka insikten och kunskapen om vad som händer i kroppen under
stresspåslag
• Öka insikten hur du kan hitta ditt inre lugn
• Öka kunskapen hur du kan hantera din stress och få ihop ”livspusslet”
• Öka kunskapen om hur hemarbete påverkar och stressar våra
medarbetare

Stresshantering – motverka ohälsosam stress
• Hälsa och ohälsa – vad menar vi med detta generellt
• Hur påverkas jag av att ha arbetsplatsen i hemmet? Positivt och
negativt
• Olika signalsystem på ohälsa
• Motverka ohälsosam stress
• Olika typer av stress
• Andras uttalade krav – andras outtalade krav
• Att bryta ned negativt tankemönster
• Hitta ditt inre lugn
• Hälsovanor, sömn, kost och fysisk aktivitet
• Självomsorg
• Tips i att hantera din stress både privat och på jobbet

Kursmetod: Korta teoretiska genomgångar varvas med deltagaraktiva metoder
i form av gruppdiskussioner och övningar utifrån egna erfarenheter.

Datum

apr 30 2021 - dec 30 2021

Mer info

Intresseanmälan
Intresseanmälan