Ledarskap steg 3 "Ledaren som coach"

Ledarskap steg 3 ”Ledaren som coach”

Det krävs mycket energi, tålamod och omsorg av oss som coachar och leder medarbetare varje dag. Därför behöver du uppdateras och få nya infallsvinklar på hur du skall hantera dina medarbetare för att få dem att prestera och må bra. För att få andra att må bra så måste man fylla på sina förråd själv också. Denna utbildning är tänkt som en liten energikick med praktiska verktyg och diskussioner som du kan ta med direkt hem till din arbetsplats.

 

Målgrupp: Du som är team-leader, mellanchef, gruppchef, projektledare eller coach och som leder medarbetare varje dag. Dessutom känner du att du behöver inspireras och bli coachad själv; då är detta en utbildning för dig.

Innehåll:

Du får verktyg för att fylla dina energiläckor

Min energi – Vad dräneras jag av? Hur fylla på den på bästa sätt?
Hur coacha dig själv bättre?
Att hitta sina egna drivkrafter och motivation och utforma en personlig ”coachmodell”.
Olika situationer som kräver coaching och hur jag skall förhålla mig till det. Problem, snabba lösningar, motiverande coaching osv.

Du får nya verktyg när du känner att du har kört fast

Inspiration och nya grepp och verktyg i din coachande roll och som ledare.
Hur coacha i grupp?
Tips i hur hantera gruppdiskussioner och komma till koncensus.

Du får verktyg för att hjälpa andra att prestera bättre

Hur få andra, med hjälp av coachverktygen att prestera bättre?
De vanligaste coachverktygen och hur utveckla dem ytterligare nivåer.
Ta upp besvärliga och ömtåliga problem med sina medarbetare samt få dem belysta och få konstruktiv återkoppling, samt få det att leda till handling för den coachande.
Erfarenhetsutbyte i hur hantera olika coachingsituationer i din ledarroll.

Metodik: Korta teoretiska genomgångar varvas med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner, rollspel och många övningar utifrån egna erfarenheter.

Datum

nov 09 2021 - nov 10 2021

Tid

08:30 - 17:00

Mer info

Anmälan
Anmälan