Ledarskap steg 1 "Ny som chef"

Ledarskap steg 1 ”Ny som chef”

Ledarskapsutbildning steg 1 – Ny som chef – 2 utbildningsdagar
Vi har valt att slå ihop Ledarskapsutbildning steg 1 och Ny som chef då metoderna i de båda utbildningarna lämpar sig både till dig som är mindre erfarenhet i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg.
Som ledare har du ett stort ansvar för att din enhet ska fungera, det är din uppgift att se till så att kommunikationen är tydlig mellan dig och dina medarbetare. Kunskap om gruppsykologi är nödvändigt för en god ledare, vägen till en framgångsrik arbetsgrupp är en stegvis process.
Målgrupp: Du som är chef/ledare med erfarenhet och självlärd och du som är ny i din roll som chef/ledare.

 

Innehåll:

Mål och visioner i ledarskapet och i organisationen
• Chef/ledarens roll i organisationen
• Organisation kopplat till uppgift/planering/resultat

Ny som ledare
• Vad förväntas av mig?
• Chefskap/ledarskap/coaching

Effektiv kommunikation – tydligare ledarskap
• Bli medveten om din kommunikation
• Olika beteendetyper – olika kommunikationsstilar

Utveckla ditt personliga ledarskap
• Förbättringsområden i ditt ledarskap
• Framtidens krav på ledarrollen

Situations- och personanpassat ledarskap – Vad innebär det för dig i ledarrollen?

Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer
• Få människor att lyssna på vad du har att säga
• Ledarskapets grundstenar
• Att fatta beslut och kunna delegera på ett effektivt sätt

Grupprocessen FIRO och Susan Wheelans grupputveckling
• Att få en grupp att fungera tillsammans
• Så skapar du ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation
• Gruppsykologi – vilka stadier går en grupp igenom?
• Gruppens mognad – vilken ledarstil skall jag ha?
• Ledarens roll och påverkan vid konflikter

Coaching
• Coacha dina medarbetare till framgång
• Coachingteknik för att matcha och hjälpa dina medarbetare

Så hanterar du personer som går på tvären
• Lär dig tekniker för coachning av medarbetare som går på tvären
• Så kommunicerar du för att lyfta fram det bästa hos andra

Feed-back
• Feed-back är ett starkt verktyg för alla och speciellt för chefer
• Så ger du rak feedback till chefer och medarbetare

Ledarskapsutbildning steg 1/Ny som chef syftar till att ge dig inspiration och hållbara verktyg som du kan applicera på ditt personliga ledarskap. Utveckla dina styrkor och uppmärksamma sina svagheter, så att du på ett insiktsfullt och effektivt sätt kan motivera och driva dina medarbetare dit ni vill komma. Utbildningen vänder sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg.

Kursmetod: Korta teoretiska genomgångar varvas med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner, rollspel och övningar utifrån egna erfarenheter.

 

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder