Ledarskap steg 1 "Ny som chef"

Ledarskap steg 1 ”Ny som chef”

Vi har valt att slå ihop våra två utbildningar ”Ledarskap steg 1” och ”Ny som chef”, då metoderna i de båda utbildningarna lämpar sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg. Ny som chef har ett litet mer fokus på chefsrollen medans steg 1 är ledarskapets grundpelare.

Som ledare har du ett stort ansvar för att din enhet ska fungera, det är din uppgift att se till så att kommunikationen är tydlig mellan dig och dina medarbetare. Kunskap om gruppsykologi är nödvändigt för en god ledare, vägen till en framgångsrik arbetsgrupp är en stegvis process och detta kommer vi bland annat titta närmare på enligt FIRO-modellen.

Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar där vi bland annat hanterar följande punkter:

• Mål och visioner i ledarskapet och i organisationen
• Ny som ledare – vad förväntas av mig?
• Ledarens roll i organisationen
• Organisation kopplat till uppgift som ledare/planering/resultat
• Ledarrollen – chefskap/ledarskap/coachning
• Förändringsledarrollen – vår ständiga förändring i organisationen som måste hanteras effektivt av ledaren
• Framtidens krav på ledarrollen
• Personligt ledarskap – personlig kommunikationsstil (analys)
• Styrkor och förbättringsområden i ditt ledarskap
• Utveckla dina styrkor
• Situationsanpassat ledarskap – vad innebär det för dig i ledarrollen?
• Att fatta beslut
• Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer
• Att kunna delegera på ett effektivt sätt
• Att få en grupp att fungera tillsammans
• Grupprocessen – FIRO som en förklaringsmodell
• Gruppens mognad – vilken ledarstil skall jag ha?
• Gruppsykologi – att hantera gruppen
• Kommunikationen i ledarskapet och i gruppen
• Coacha dina medarbetare till framgång
• Ledarens roll och påverkan vid konflikter
• Så ger du rak feed-back till dina medarbetare
• Hur skall jag utveckla mitt ledarskap?

Utbildningen vänder sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef. Den syftar till att ge dig inspiration och hållbara verktyg som du kan applicera på ditt personliga ledarskap. Använd dina styrkor och uppmärksamma dina svagheter, så att du på ett insiktsfullt och effektivt sätt kan motivera och driva dina medarbetare dit ni vill komma!

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Datum

okt 25 2022 - okt 26 2022

Tid

08:30 - 17:00

Mer info

Anmälan
Anmälan