Ledare men inte chef

Ledare men inte chef

Att leda utan att vara chef – 2 utbildningsdagar
Som ledare har du stort ansvar för att din enhet och dina medarbetare fungerar. Du skall se till att kommunikationen fungerar mellan dig och dina medarbetare och att alla individer i gruppen tillåts att utvecklas. Utbildningen syftar till att ge dig insikter och kunskaper om ledarrollen så att du på ett insiktsfullt och effektivt sätt kan leda dina medarbetare.
Målgrupp: Du som är ledare men inte chef – t ex samordnare/teamleader

 

Innehåll:

Att arbeta med visioner och målsättningar/värdegrunder

Ledaren i organisationen
• Min roll i organisationen/organisationens vision/affärsidé/värdegrunder
• Organisation kopplat till uppgift/planering/resultat

Effektiv kommunikation – tydligare ledarskap
• Bli medveten om din kommunikation
• Olika beteendetyper – olika kommunikationsstilar

Utveckla ditt personliga ledarskap
• Vad kännetecknar en bra ledare?
• Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer

Leda och samordna arbeten utan att vara chef
• Få människor att lyssna på vad du har att säga
• Ledarskapets grundstenar– viktiga lärdomar för dig som inte är chef

Att få en grupp att fungera tillsammans
• Så skapar du ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation
• Gruppsykologi – vilka stadier går en grupp igenom?

Så hanterar du personer som går på tvären
• Lär dig tekniker för coachning av medarbetare
• Så kommunicerar du för att lyfta fram det bästa hos andra
• När ska man använda piska och när ska man locka med morot?

Så motiverar du dig själv och andra
• Så skapar du en positiv stämning på arbetsplatsen

Feed-back
• Så ger du rak feedback till chefer och medarbetare

Kursmetod: Korta teoretiska genomgångar varvas med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner, rollspel och övningar utifrån egna erfarenheter.

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder