Anmälan till en kurs är bindande
Vid avanmälan 14-8 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
Vid avanmälan 7-1 dagar innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften (annan person från företaget kan dock överta platsen utan avgift).

Deltagare
Vi har ett begränsat deltagarantal till våra utbildningar för att kunna ha utrymme att öppna upp till många värdefulla diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Inställda kurser
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlar tillräckligt antal deltagare. Vid inställande av kurs debiteras ingen kursavgift.

Avgifter och innehåll
I kursavgiften ingår samtliga måltider samt dokumentation. Moms tillkommer.
Medlemmar erhåller alltid förmånliga rabatter på samtliga våra utbildningar.