TECC/ september 13, 2018/ / 0 comments

Truckförarutbildning A & B
Motviktstruck & Skjutstativtruck mm.

A + B – utbildningen ger de kunskaper som behövs för säker truckanvändning, både teoretiskt och praktiskt. När man är godkänd skall man klara aktuella arbetsmoment ute på arbetsplatserna.

Kursupplägg

Teori: 12-16 timmar lärarledd utbildning
Praktisk körning: Utförs på sitt egna företag.

Innehåll

 • Trucktyper och tillsatsaggregat.
 • Truckens konstruktion.
 • Truckens stabilitet.
 • Materialhantering och emballage.
 • Godshantering med truck.
 • Daglig tillsyn.
 • Trafik och säkerhet.
 • Lagar och arbetsskydd.
 • Farligt gods.
 • Deltagarna skall kunna uttrycka sig på svenska i tal och skrift. Skyddskor behövs under körningen.
 • Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis godkända av Arbetsmarknadens parter samt yrkesinspektionen (TLP-2010)

Målgrupp

Förare av motviktstruck, stödbenstruck, skjutstativtruck, låg- och ledstaplare.

Share this Post

Leave a Comment