2 dagar

Denna utbildning i projektmetodik är ett stöd för dig som nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare eller du som arbetar i/med projekt i någon form.

Målet med kursen är att ge insikt i projektet som arbetsform, hur du driver ett projekt från start till slut genom att använda dig av olika verktyg som riskanalys, projektplan/tidsplan, intressentanalys och kommunikationsplan.

Vi arbetar med upplevelse- och problembaserad inlärning som pedagogisk plattform. Det innebär att vi varvar traditionella föreläsningspass med praktiska moment och med grupprelaterade övningar.