Vi har valt att slå ihop Ledarskapsutbildning steg 1 och Ny som chef då metoderna i de båda utbildningarna lämpar sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg. Ny som chef har ett litet mer fokus på chefsrollen medan steg 1 är ledarskapets grundpelare.

Som ledare har du ett stort ansvar för att din enhet ska fungera, det är din uppgift att se till så att kommunikationen är tydlig mellan dig och dina medarbetare. Kunskap om gruppsykologi är nödvändigt för en god ledare, vägen till en framgångsrik arbetsgrupp är en stegvis process och detta kommer vi att titta närmare på enligt FIRO-modellen.

Vi kommer att hantera följande:

Mål och visioner i ledarskapet och i organisationen
✔ Ledarens roll i organisationen
✔ Organisation kopplat till uppgift som ledare/planering/resultat

Ny som ledare
✔ Vad förväntas av mig?
✔ Chefskap/ledarskap/coachning

Personligt ledarskap
✔ Personlig kommunikationsstil (analys)

Hur skall jag utveckla mitt ledarskap?
✔ Utveckla dina styrkor
✔ Förbättringsområden i ditt ledarskap

Situations anpassat ledarskap
✔ Vad innebär det för dig i ledarrollen?

Förändringsledarrollen
✔ Ständig förändring i organisationen
✔ Effektiv hantering som ledare
✔ Framtidens krav på ledarrollen

Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer
✔ Att fatta beslut Att kunna delegera på ett effektivt sätt
✔ Att få en grupp att fungera tillsammans

Grupprocessen – FIRO som en förklaringsmodell
✔ Gruppsykologi – att hantera gruppen
✔ Gruppens mognad – vilken ledarstil skall jag ha?
✔ Kommunikation i ledarskapet och i gruppen
✔ Ledarens roll och påverkan vid konflikter
✔ Så ger du rak feed-back till dina medarbetare
✔ Coacha dina medarbetare till framgång

Ledarskapsutbildning steg 1 / Ny som chef syftar till att ge dig inspiration och hållbara verktyg som du kan applicera på ditt personliga ledarskap. Utveckla dina styrkor och uppmärksamma dina svagheter, så att du på ett insiktsfullt och effektivt sätt kan motivera och driva dina medarbetare dit ni vill komma. Utbildningen vänder sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg.