Vår utbildning i internrevision är uppdaterad enligt kraven i de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär att även de som tidigare gått utbildningen kan delta för att bli uppdaterade.

Kraven ökar från omvärlden vilket innebär att standarder för verksamhetssystem såsom ISO 9001 och ISO 14001 utvecklas. Större betoning läggs nu på ständiga förbättringar, vilket gör internrevisionen till ett viktigt verktyg för företaget. Utbildningen ger kunskap och praktisk träning kring hur man genomför en internrevision av kvalitets- och miljöledningssystem. Deltagarna skall efter genomförd utbildning som revisor kunna planera, genomföra och följa upp interna revisioner av ett ledningssystem.

Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar och vi bygger mycket på praktisk träning genom att deltagarna genomför en internrevision av ett fiktivt företag.

Moment som bearbetas:
– Varför interna revisioner?
– Planering av ett företags interna revisioner
– Övning: Revisionsprogram för ett fiktivt företag
– Förberedelser inför en revision: Praktiska exempel
– Genomförande av en revision: Inledande möte, revisionsteknik, bedömningar, formulering av avvikelser, avslutande möte.
– Uppföljning av åtgärder
– Rollspel: Internrevision av fiktivt företag
– Avslutande test

Målgrupp

Internrevision vänder sig till ansvariga för respektive ledningssystem och de personer som skall delta i genomförandet av internrevisionen. Deltagarna skall ha kännedom om standarden som de ska revidera mot t.ex. ISO 9001 och/eller ISO 14001 eller annan standard.