Engagemang, delaktighet och möjlighet att påverka är viktiga beståndsdelar för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Lika viktigt är kunskap och verktyg för att starta upp och att hålla det levande. Utbildningen ger verktyg, ökad förståelse och inspiration för arbete i olika slags förbättringsprojekt eller förbättringsgrupper.

Utbildningen omfattar en dag och innehåller följande moment:

– Introduktion, förbättringsarbete
– Organisation – i linje och som projekt
– Målstyrning, visuell styrning och vikten av att mäta
– Verktyg och metoder för problemlösning och effektivisering
– Strukturerat införande av förbättringsgrupper
– Gruppdynamik, lagkänsla och engagemang

Användbara kvalitetsverktyg och metoder presenteras och tillämpas. Under kursen betonas vikten av mätning, visuell styrning och målstyrning som styrmedel för att uppnå engagemang kring företagets förbättringsarbete. Vi inspireras genom att benchmarka andra företag som lyckats väl med förbättringsarbete.

Kursen vänder sig till alla som är eller kommer att bli involverade i systematiskt förbättringsarbete.