Vi är en medlemsorganisation som alltid vill ha in fler medlemmar för en bra tyngd mot myndigheter och i olika verksamhetsprojekt. Som medlem får Du:
  • Kvalificerad analys och rådgivning, kostnadsfritt upp till en dag per år
  • Tillgång till lokalt genomförda, kostnadseffektiva utbildningar
  • Reducerad avgift på utbildningar, seminarier och nätverksaktiviteter
  • Tillgång till expertis och projektledning rörande produktivitetsfrågor
  • Information om nya lagar, regler, möjligt finansieringsstöd och regionala aktiviteter
  • En direktkanal till universitet, högskolor, institut och myndigheter
  • Möjlighet att genom samverkan påverka regler och offentligt finansierade aktiviteter

Medlems- och serviceavgifter 2019

Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Total årsavgift
1-9 500 kr   5 500 kr   6 000 kr
10-49 500 kr   7 500 kr   8 000 kr
50-249 500 kr 12 500 kr 13 000 kr
250-349 500 kr 19 500 kr 20 000 kr
350 – 500 kr 26 500 kr 27 000 kr

På serviceavgiften tillkommer lagstadgad moms.