Medlems- och serviceavgifter 2019

Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Total årsavgift
1-9 500 kr   5 500 kr   6 000 kr
10-49 500 kr   7 500 kr   8 000 kr
50-249 500 kr 12 500 kr 13 000 kr
250-349 500 kr 19 500 kr 20 000 kr
350 – 500 kr 26 500 kr 27 000 kr

På serviceavgiften tillkommer lagstadgad moms.