okt
10
tor
Kvalitetschefer Chemgroup @ Öjaby Herrgård
okt 10 kl. 09:00 – 13:00
Kvalitetschefer Chemgroup @ Öjaby Herrgård

Nätverksträff med Kvalitetschefer

Tema: ”Chemgroup – Kemikaliehantering & Riskbedömningar”

Tid: Den 10 oktober 2019 kl. 9:00 – 13:00

Plats: Öjaby Herrgård, Öjabyvägen 113, 352 50 Växjö tel växel: 0470-70 16 20

Värd: Ulf Bild, TEC/TECC AB

Program

09:00 Kaffe och presentation av deltagarna
09:30 Presentation av Chemgroup Scandinavia AB

Pernilla Ylander, Sustainability and Customer Manager

Hanna Björklund, Sustainability Manager, MSc Chemistry.

* Vad krävs enligt lagstiftningen gällande kemikaliehantering?
* Tips på hur man efterlever lagkraven praktiskt
* Riskbedömningar – förslag på arbetsgång
* Hur jobbar man löpande och effektivt med kemikaliehantering?
11:50 Planering av värdskap och tema för kommande träffar
12:00 Gemensam Lunch
13:00 Avslutning

 

OBS! Gör er anmälan innan den 13 september,

till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl: ulf.bild@tecca.se.

Vid avanmälan till träffen efter den 25 september så faktureras konferenskostnaden till självkostnadspris enligt VISITA´s regler för konferensanläggningar. 

Mycket välkomna!