maj
2
tor
Säljkurs avancerad
maj 2 kl. 08:30 – maj 3 kl. 16:30

Säljkurs Avancerad – ”Key Account Management”

Kursens syfte är att du ska bli bättre på att jobba planmässigt med din nyckelkund. Vi lär dig välja ut rätt nyckelkunder. Så att du klarar att ge varje nyckelkund du valt ut full prioritering. Att du kan visa dem i handling att de är den unika nyckelkund de är. Vi hjälper dig finna lösningarna som de upplever som än mera skräddarsydda. Hur du säkrar att ditt supportpaket blir mera framåtriktat. Hur du vitaliserar relationen på den personliga nivån.

Innehåll och omfattning

Vi ger dig de verktyg som behövs för ett lyckat partnerskap med nyckelkunden. Modeller så att du kan skilja nyckelkunder från ”ordinarie kunder”. Strategier som ökar dina odds för att behålla nyckelkunden. Nya sätt att hålla konkurrenterna borta.

Key Account Management leder till ökad lönsamhet för både köpare och säljare. Det handlar om att jobba projektinriktat. Det är gruppbaserat. Det kräver engagemang från hela företaget. Det vänder upp och ner på säljarbetet och organisationen i sin helhet.

Teori varvas med övningar. Vi mixar individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från våra diskussioner om erfarenheter och exempel.

Styra framtiden för att stå emot konkurrens

 • Key Account-modell och Key Account-process.
 • Handlingsplan och aktivitetsplan.
 • Personlig målbild Key Account Manager.

Välja ut nyckelunder och bygga vår position med en god lönsamhet

 • Analys av vår konkurrensfördel och hur vi ska tillmötesgå nyckelkunden.
 • Affärsinriktning och konkurrenskraft.
 • Nyckelkundsanpassning, vår klassificering och indelning av kunder.
 • Sätta mål och bestämma riktningen för Key Account-arbetet.
 • Nyckelkundspåverkan som stödjer hur kunden ska växa.
 • Lättarbetat införande av nyckelkundsplan.

Målgrupp

Är du KAM eller säljare som stor del av din tid arbetar med nyckelkunder är detta kursen för dig. Även du som är på väg att ta huvudansvaret för centrala kunder har stor nytta av att delta.

Du vill bli bättre på att förbereda och sätta mål. Du vet hur viktigt det är att ”du kan kunden och förstår kundens ökande krav”. Du vill veta hur du ska göra för att förutsäga kundens utveckling. Hitta en modell så att du kan stödja och driva på kundens tillväxt. Så att du kan följa utvecklingen med det tempo som en nyckelkund kräver idag.

maj
14
tis
Säljkurs nivå 1
maj 14 kl. 08:30 – maj 15 kl. 17:00

Säljkurs nivå 1 – ”Sälj så här”, 2 dagar

Kursen ”Sälj så här” ger dig insikt, kunskaper och verktyg som du direkt kan använda. ”Sälj så här” hjälper dig att snabbt skapa förbättringar som är bestående i ditt sätt att sälja.

Innehåll och omfattning

”Sälj så här” ger dig grunderna och de viktiga stegen för framgångsrik försäljning.

Teori varvas med övningar. I ”Sälj så här” mixas individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från diskussioner om erfarenheter och exempel.

Din säljarroll

 • Din säljarroll som framgångsrik säljare
 • Din attityd, vinnarinriktning och säljglädje
 • Din målgrupp, kommunikation och kundglädje

Ditt säljsystem

 • Ditt säljsystem – när säljresan möter köpresan
 • Kundkontakten – besöksbokning och säljmöte
 • Kundbehovet – kundinvändning och köpsignal
 • Kundnytta – kundens betalningsvilja och accept
 • Säljmål, säljstruktur och kundbemötande

Ditt säljargument

 • Ditt säljargument och kundvärde
 • Kundnöjdhet och fördelar för kunden

Målgrupp

”Sälj så här” är en utbildning för dig inom uppsökande försäljning. Du är utesäljare och jobbar t.ex. inom business-to-business.

”Sälj så här” passar både nya säljare och erfarna säljare som känner behov av förnyelse och erfarenhetsutbyte med kollegor. Kursen vänder sig också till dig som har som mål att börja jobba som utesäljare eller säljare inom business-to business i framtiden.

Kursen vänder sig inte till dig som jobbar med butiksförsäljning eller telefonförsäljning.

sep
24
tis
Säljkurs nivå 2
sep 24 kl. 08:30 – sep 25 kl. 17:00

Säljkurs nivå 2 – ”Teknisk försäljning”, 2 dagar

Vi tar fasta på att teknisk försäljning kan ha ett förlopp som slingrar sig fram. Att processen kan vara svår att överblicka. Målet är att öka din framgång i denna miljö. Att du känner dig trygg i din roll med att sälja komplexa projekt till krävande kunder.
Vi lär dig hur du ökar dina möjligheter att påverka. Hur du med strukturerad försäljning får ett bättre resultat.

Innehåll och omfattning

Vi tränar dig i att sälja med inriktning på både relation och resultat. Hur du hanterar flera beslutsfattare och långa processer. Hur du blir bättre i dialogen och starkare i rollen när du ska påverka till förändring. Hur du arbetar planmässigt med ditt mål. Hur du minskar ner ditt fokus på att sälja komponenter till fördel för att sälja projekt och leda dessa projekt.
Teori varvas med övningar. Vi mixar individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från våra diskussioner om erfarenheter och exempel.

Inriktning på relationen

 • Kommunicera så att kunden vill köpa av mig.
 • Schemat för ett lösningsorienterat säljsystem.
 • Hur kunden tänker och fattar beslut.
 • Hur kunden positionerar leverantörer.
 • Få kunden att själv förstå vad kunden behöver.

Inriktning på resultatet

 • Säkra mina konkurrensfördelar.
 • Fokus på värde istället för pris.
 • Rollen som strateg i min egen organisation.
 • Förhandling som båda parter vinner på.
 • Öka min säljtid.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som säljer komplexa lösningar till beslutsfattare på högre positioner. Du behöver de verktyg som klarar av att korta ner processen. Du söker metoder som gör dig mer slagkraftig. Du vill bli starkare i hela kedjan från analysen av din kund och kundens kund. Så att du bättrar på ditt resultat genom hela flödet. Ända fram till planering av förhandling och avslut.

Du som är säljande tekniker eller ingenjör kommer att ha stor nytta av just denna kurs.