nov
18
mån
Ledarskap steg 1 – Ny som chef
nov 18 kl. 08:30 – nov 19 kl. 17:00

Ledarskapsutbildning, steg 1 / Ny som chef

Vi har i år valt att slå ihop Ledarskapsutbildning steg 1 och Ny som chef då metoderna i de båda utbildningarna lämpar sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg. Ny som chef har ett litet mer fokus på chefsrollen medans steg 1 är ledarskapets grundpelare.

Som ledare har du ett stort ansvar för att din enhet ska fungera, det är din uppgift att se till så att kommunikationen är tydlig mellan dig och dina medarbetare. Kunskap om gruppsykologi är nödvändigt för en god ledare, vägen till en framgångsrik arbetsgrupp är en stegvis process och detta kommer vi att titta närmare på enligt FIRO-modellen.

Vi kommer att hantera följande:
• Mål och visioner i ledarskapet och i organisationen
• Ny som ledare – vad förväntas av mig?
• Ledarens roll i organisationen
• Organisation kopplat till uppgift som ledare/planering/resultat
• Ledarrollen – chefskap/ledarskap/coachning
• Förändringsledarrollen – vår ständiga förändring i organisationen som måste hanteras effektivt av ledaren
• Framtidens krav på ledarrollen
• Personligt ledarskap – personlig kommunikationsstil (analys)
• Styrkor och förbättringsområden i ditt ledarskap
• Utveckla dina styrkor
• Situationsanpassat ledarskap – vad innebär det för dig i ledarrollen?
• Att fatta beslut
• Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer
• Att kunna delegera på ett effektivt sätt
• Att få en grupp att fungera tillsammans
• Grupprocessen – FIRO som en förklaringsmodell
• Gruppens mognad – vilken ledarstil skall jag ha?
• Gruppsykologi – att hantera gruppen
• Kommunikationen i ledarskapet och i gruppen
• Coacha dina medarbetare till framgång
• Ledarens roll och påverkan vid konflikter
• Så ger du rak feed-back till dina medarbetare
• Hur skall jag utveckla mitt ledarskap?

Utbildningen syftar till att ge dig inspiration och hållbara verktyg som du kan applicera på ditt personliga ledarskap. Utveckla dina styrkor och uppmärksamma dina svagheter, så att du på ett insiktsfullt och effektivt sätt kan motivera och driva dina medarbetare dit ni vill komma.

Utbildningen vänder sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg.

jan
14
tis
Ledare men inte chef
jan 14 kl. 08:30 – jan 15 kl. 16:30

Ledare men inte chef

Ledare men inte chef är en mycket aktuell ledarskapsutbildning som vi har stor efterfrågan på då många arbeten kräver att du har en god hand med människor och att du ska kunna hantera en grupp utan att vara chef. Du som besitter en ledarroll av något slag men inte en formell chefsbefattning, detta är en god grund för dig att stå på!

Målet med kursen är att tillgodose dig med de verktyg som gör dig trygg i din roll som ledare, så att dina medarbetare i sin tur känner förtroende för dig. På var arbetsplats finner vi olika personlighetstyper med olika kommunikationsstilar. För en god samarbetskultur krävs en tydlig kommunikatör, för att kunna vara en tydlig kommunikatör krävs kunskap om hur en grupp fungerar och vilka faser gruppen går igenom.

Genom att sätta dig in i ledarskapets grundstenar, gruppsykologi samt att uppmärksamma din personliga kommunikations- och ledarstil, kommer du med innefattande verktyg kunna lära dig att leda och samordna arbeten utan att vara chef.

Utbildningen vänder sig till alla som har en ledarroll utan att ha en formell chefsbefattning.

jan
29
ons
Ledarskap steg 3 – Coachande ledarskap
jan 29 kl. 08:30 – jan 30 kl. 17:00

Coachande ledarskap

 

Målgrupp:  Du som är team-leader, mellanchef, gruppchef, projektledare eller coach och som leder medarbetare varje dag. Dessutom känner du att du behöver inspireras och bli coachad själv; då är detta en utbildning för dig.

Det krävs mycket energi /tålamod och omsorg av oss som coachar och leder medarbetare varje dag. Därför behöver du uppdateras och få nya infallsvinklar på hur du skall hantera dina medarbetare för att få dem att prestera och må bra. För att få andra att må bra så måste man fylla på sina förråd själv också. Denna utbildning är tänkt som en liten energikick med praktiska verktyg och diskussioner som du kan ta med direkt hem till din arbetsplats.

 

Innehåll;

Du får: Verktyg för att fylla på dina energiläckor

 • Min energi – vad dräneras jag av? Hur fylla på den på bästa sätt?
 • Hur coacha dig själv bättre?
 • Att hitta sina egna drivkrafter och motivation och utforma en personlig ”coachmodell”
 • Olika situationer som kräver coaching och hur jag skall förhålla mig till det – problem, snabba lösningar, motiverande coaching osv

 

Du får: Nya verktyg i coachande roll – när du känner att du har kört fast!

 • Inspiration och nya grepp och verktyg i din coachande roll och som ledare
 • Hur coacha i grupp?
 • Tips i hur hantera gruppdiskussioner och komma till koncensus

 

Du får: Verktyg för att hjälpa andra att prestera bättre!

 • Hur få andra, med hjälp av coachverktygen att prestera bättre?
 • De vanligaste coachverktygen och hur utveckla dem till en nivå till
 • Ta upp besvärliga och ömtåliga problem med sina medarbetare samt få dem belysta och få konstruktiv återkoppling – samt få det att leda till handling för den coachande
 • Erfarenhetsutbyte i hur hantera olika coachingsituationer i din ledarroll

 

Metodik:  Korta teoretiska genomgångar varvas med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner, rollspel och många övningar utifrån egna erfarenheter.