jan
24
fre
Produktionschefer @ Arcoma AB
jan 24 kl. 09:00 – 12:30
Produktionschefer @ Arcoma AB

Nätverksträff med Produktionschefer

Återbesök på Arcoma med Tema ”Arbete med Kostnadsbesparingar i produktionen” – Hur har det gått?

Den 24 Januari 2020 kl. 9:00 – 12:30 på Arcoma AB i Växjö
Plats: Arcoma AB, Annavägen 1, 352 46 Växjö, tel växel: 0470-70 69 00
Värd: Niklas Johansson

Program:

9:00 – Kaffe och presentation av deltagarna.
9:30 – Planering av värdskap och tema för kommande träffar.
9:40 – Dagens tema: Uppföljning av projektet ”Arbete med Kostnadsbesparingar” Arcoma AB berättar om hur de har arbetat och vilka erfarenheter de har gjort, misslyckanden och framgångar.
11:10 – Rundvandring för att se de fysiska förändringar som gjorts i lokalen.
11:50 – Reflektioner och frågor samt Erfarenhetsutbyte där företag berättar om deras förändringsarbeten.
12:30 – Avslutning.

Gör er anmälan innan den 20 december till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl: ulf.bild@tecca.se.

Välkomna!