okt
5
fre
Inköpsgruppen @ LVI AB i Växjö
okt 5 kl. 09:00 – 13:00
Inköpsgruppen @ LVI AB i Växjö

Nätverksträff med inköpsgruppen

Tema: ”Inköpsfunktionens arbete med Modularisering, utveckling av standardmodeller för att minska antalet varianter, Problem/möjligheter vid prognostisering och lagervolymer av varianter”

Värdföretag: LVI (Low vision international) AB

Värd: Carl-Johan Bonde

Plats: LVI AB, Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö. Tfn vxl: 0470-727700.

Tid: fredagen den 5 oktober 2018 kl. 09.00 – 13.00

Program

09:00   Kaffe och tilltugg samt presentation av deltagarna och läget på respektive företag

09:30   Företagspresentation av LVI och Inköpsfunktionen

10:00   Information från TEC, Avstämning av kommande träffar, teman och datum

10:15   Företagsvandring

11:00   Dagens tema – ”Inköpsfunktionens arbete med Modularisering, utveckling av standardmodeller för att minska antalet varianter, Problem/möjligheter vid prognostisering och lagervolymer av varianter”, diskussion & erfarenhetsutbyte mellan deltagarna

12:20 Lunch

13:00 Avslutning

 

Gör er anmälan innan den 14 september till Ulf Bild på telefon – alternativt mejl.

Tel: 070-837 97 00
Mejl: ulf.bild@tecca.se

 

Välkomna!

okt
8
mån
HR-Chefer @ Volvo CE i Braås
okt 8 kl. 13:00 – 16:30
HR-Chefer @ Volvo CE i Braås

Nätverksträff med HR-chefer

Tema: ”Omorganisation – hur hantera information och kommunikation till olika intressenter” samt ”Feedback – hur ge Kritik & Beröm”

Värdföretag: Volvo CE i Braås

Värd: Cecilia Turnstedt

Plats: Volvo CE i Braås, Carl Lihnells väg 2, 360 42 Braås.  Tel växel: 0470-77 95 00

Tid: Den 8 Oktober kl. 13:00 – 16:30

Program

13:00   Rundtur i produktionen för de som vill och kanske inte tidigare inte varit och besökt VCE

14:00   Start av nätverksmöte med Kaffe och presentation av deltagarna

14:15   Planering av värdskap och tema för kommande träffar.

14:20   Kort presentation av VCE

14:45   Tema:1: ”Omorganisation – hur hantera information och kommunikation till olika intressenter”, VCE kommer att berätta om deras arbete med temat samt redovisning med erfarenheter från respektive företag och öppen diskussion mellan deltagarna kring temat.
Tema 2: ”Feedback – hur ge Kritik & Beröm”

16:15-16:30 Avslutning

 

Gör er anmälan innan den 14 september till Ulf Bild på telefon – alternativt mejl.

Tel: 070-837 97 00
Mejl: ulf.bild@tecca.se

 

Välkomna!

okt
11
tor
Kvalitetschefer @ Profilgruppen AB
okt 11 kl. 09:00 – 13:00
Kvalitetschefer @ Profilgruppen AB

Nätverksträff med Kvalitetschefer

Tema: ”Hur bibehåller man bra kvalité under hög tillväxt” samt ”Hur en underleverantör till bilindustrin arbetar”

Värdföretag: Profilgruppen AB i Åseda

Värd: Jonas Kjellnäs

Plats: Profilguppen AB, Östra Industrivägen 1, 360 70 Åseda, tel växel: 0474-55 000

Tid: Den 11 oktober 2018 kl. 9:00 – 13:00

Program

09:00   Kaffe och presentation av deltagarna

09:20   Presentation av Profilgruppen, verksamheten och kvalitetsfunktionen

09:50   Rundvandring på företaget

10:30   Planering av värdskap och tema för kommande träffar

10:35   Presentation av värden avseende Teman, Diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna

12:00   Gemensam Lunch

13:00   Avslutning

 

Gör er anmälan innan den 20 september till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl: ulf.bild@tecca.se

 

Välkomna!

okt
12
fre
Produktionschefer @ Volvo CE i Braås
okt 12 kl. 09:00 – 12:30
Produktionschefer @ Volvo CE i Braås

Nätverksträff med Produktionschefer

Tema: Kompetenssäkring ”Volvosteget” samt Upprampning av personal

Värdföretag: Volvo CE i Braås

Värd: Robert Blad & Anna Rosdahl

Plats: Volvo CE AB, Carl Lihnells väg 2, 360 42 Braås, tel växel: 0470-77 95 00

Tid: Den 12 Oktober kl. 09:00 – 12:30

Program

09:00   Kaffe samt presentation av deltagarna

09:30   Kort Företagspresentation och utmaningar för Volvo CE

10:00   Dagens tema: Kompetenssäkring ”Volvosteget” och Uppramping av Personal,
Volvo CE berättar om hur de arbetar med ovan två teman

11:15   Planering av värdskap och tema för kommande träffar

11:20   Varje deltagare redovisar hur de har arbetat eller tänker sig arbeta med resursförsörjning,
Öppen diskussion mellan deltagarna kring temat

12:30   Avslutning

 

Gör er anmälan innan den 21 september till Ulf Bild på telefon – alternativt mejl.

Tel: 070-837 97 00
Mejl: ulf.bild@tecca.se

 

Välkomna!

okt
19
fre
Förbättrings- och leankoordinatorer @ Fogmaker AB i Växjö
okt 19 kl. 09:00 – 12:30
Förbättrings- och leankoordinatorer @ Fogmaker AB i Växjö

Nätverksträff med Förbättrings- och leankoordinatorer

Tema: ”Personalpolicys och Säkerhetspolicys som används i produktionen”

Värdföretag: Fogmaker AB i Växjö

Värd: Maria Glosax

Plats: Fogmaker AB, Sandvägen 4, 352 45 Växjö, tel: 0470-772214

Tid: Den 19 Oktober kl. 09:00 – 12:30

Program

09:00   Kaffe samt presentation av deltagarna

09:30   Företagspresentation av värdföretaget

10:15   Företagsvisning i företaget och deras lean arbete

11:15   Nästa träff, värdföretag och ämne

11:20   Öppen diskussion ”Policys och säkerhet” – redovisning från varje företag”

12:20   Avslutning

 

Varje företag kommer ges tid att berätta och redovisa hur de arbetar med dagens tema

 

Gör er anmälan innan den 28 september till Ulf Bild på telefon – alternativt mejl.

Tel: 070-837 97 00
Mejl: ulf.bild@tecca.se

 

Välkomna!

jan
29
tis
Ledarskapsutbildning steg 2
jan 29 kl. 09:00 – jan 30 kl. 17:00

För dig som vill utveckla ditt ledarskap ytterligare

Utveckla din coachande förmåga och få verktyg för att inspirera och entusiasmera dina medarbetare. Här får du också verktyg för att hantera konflikter och få dina medarbetare att prestera effektivare och utveckla din kompetens att hålla mer utvecklande och effektiva möten.

Det som hanteras i utbildningen:
  • Ledarskapets grundstenar
  • Företagsklimat och värderingar
  • Att inspirera och motivera dina medarbetare på ett mer coachande förhållningssätt – fördjupning
  • Förändringsledarrollen
  • Tidsplanering av din dag som chef – hur prioritera?
  • Att lära sig undvika stress och planera sitt arbete effektivare som chef
  • Kopplingen mellan stress och konflikter
  • Vad är en konflikt?
  • Att hantera olika typer av konflikter
  • Att lösa konflikter
  • Att hantera olika typer av samtal tex. utvecklingssamtal, lönesamtal, krissamtal stressamtal etc.
  • Träning i olika samtalssituationer
  • Mötesteknik – kommunikationen i mötet
  • Träning i olika mötessituationer
  • Hållbart ledarskap – vad innebär det?
  • Min egen utveckling som ledare

Utbildningen vänder sig till alla ledare – som varit ledare i några år och känner att en vill fylla på sina kunskaper för att bli tryggare i sitt ledarskap.

jan
31
tor
Kvalitétschefer @ Swepart Transmission AB i Liatorp
jan 31 kl. 09:00 – 13:00
Kvalitétschefer @ Swepart Transmission AB i Liatorp

Nätverksträff med Kvalitetschefer

Tema: ”Hantering av kundunika krav i kvalitetsprocessen” (ex. VDA 6.3, Product safety manager etc.).

Plats: Swepart Transmission AB, Allbogatan 40, 343 74 Liatorp, tel växel: 0476-20 900

Tid: Den 31 januari 2019 kl. 9:00 – 13:00 på Swepart Transmission AB i Liatorp.

Värd: Martin Forsberg

Program

09:00 Kaffe och presentation av deltagarna
09:20 Presentation av Swepart Transmission, verksamheten och kvalitetsfunktionen
09:50 Presentation av värden avseende Teman, Diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna:
11:15 Planering av värdskap och tema för kommande träffar
11:20 Rundvandring på företaget
12:00 Gemensam Lunch
13:00 Avslutning

Gör er anmälan innan den 10 januari till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl ulf.bild@tecca.se.

 Välkomna!

 

feb
1
fre
Förbättrings- leankoordinatorer @ Edströms Maskin AB i Jönköping
feb 1 kl. 09:45 – 12:15
Förbättrings- leankoordinatorer @ Edströms Maskin AB i Jönköping

Nätverksträff med Förbättrings- och leankoordinatorer

Tema: ” Kollaborativa robotar och automation med kollaborativa robotar”.

Studiebesök på Edströms Maskin

Tid: Den 1 Februari kl. 09:45 – 12:15.

Plats: Edströms Maskin AB, Solåsvägen 15, 553 03 Jönköping

Värd: Adam Asplund tel: 0708-392057

Program

09:45 Presentation av deltagarna
10:00 Presentation Edströms
10:15 Presentation Kollaborativa robotar och automation med kollaborativa robotar
10:45 Kaffe
11:00 Nästa träff, värdföretag och ämne
11:05 Demo och test av universal Robots med tillbehör
12:10 Avslutning
12:15 Lunch för de som kan och vill

 

Gör er anmälan till ulf.bild@tec-kronoberg.se senast den 11 januari. Tel: 070 837 97 00

Välkomna!

 

feb
4
mån
HR-chefer @ Öjaby Herrgård i Växjö
feb 4 kl. 13:30 – 16:30
HR-chefer @ Öjaby Herrgård i Växjö

Nätverksträff med HR-chefer

Tema: ”Hur man attraherar de nya kommande generationerna, hur deras kravbilder och önskemål ser ut samt hur man bibehåller den generationen att stanna kvar i företaget”

Plats: Öjaby Herrgård i Växjö, Öjabyvägen 113, 352 50 Växjö.  Tel växel: 0470-70 16 20.

Tid: Den 4 februari 2019 kl. 13:30 – 16:30

Värd: Ulf Bild, TECC AB

Program

13:30 Start av nätverksmöte med Kaffe och presentation av deltagarna
14:00 Planering av värdskap och tema för kommande träffar
14:15 Föreläsare Mikael Bonik från ”Hälsoforum” ger tips och erfarenheter på temat
15:00 Tema:  ”Hur man attraherar de nya kommande generationerna, hur deras kravbilder och önskemål ser ut samt hur man bibehåller den generationen att stanna kvar i företaget” redovisning med erfarenheter från respektive företag och öppen diskussion mellan deltagarna kring temat
16:30 Avslutning

OBS!!! anmälan måste göras innan den 14 januari till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl: ulf.bild@tec-kronoberg.se 

Välkomna!

 

 

                 

 

                 

feb
15
fre
Konstruktionchefer @ Arcoma AB i Växjö
feb 15 kl. 09:00 – 12:30
Konstruktionchefer @ Arcoma AB i Växjö

Träff med Konstruktionsnätverket

Tema: Konstruktions- och utvecklingsprocessen samverkan med övriga funktioner på företaget (Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna)

Tid: Fredagen den 15 februari 2019 kl. 09.00-12.30

Plats: Arcoma AB, Annavägen 1, 352 46 Växjö

Värd: Johan Henningsson (telefon: 0470-70 69 00)

Program

09.00 Kaffe och tilltugg samt kort presentation av deltagarna
09:30 Företagspresentation av Arcoma AB
10.15 Rundvandring
10:35 Information från TEC teknikcentrum samt planering av kommande träffar
10.40 Dagens tema: Konstruktions- och utvecklingsprocessen samverkan med övriga funktioner på företaget (Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna)
12:00 Avslutning och gemensam lunch (vid 12:00) med fortsatta diskussioner på temat

 

Gör er anmälan så fort som möjligt för att underlätta planeringen, dock senast den fredagen 25 januari till Ulf Bild på tel: 0708-379700 alt på mail: ulf.bild@tec-kronoberg.se

Välkomna!