apr
25
tor
Produktionschefer @ Husqvarna group AB
apr 25 kl. 10:00 – 15:10
Produktionschefer @ Husqvarna group AB

Nätverksträff med Produktionschefer

Mer info kommer.

 

 

                 

 

                 

maj
2
tor
Säljkurs avancerad
maj 2 kl. 08:30 – maj 3 kl. 16:30

Säljkurs Avancerad – ”Key Account Management”

Kursens syfte är att du ska bli bättre på att jobba planmässigt med din nyckelkund. Vi lär dig välja ut rätt nyckelkunder. Så att du klarar att ge varje nyckelkund du valt ut full prioritering. Att du kan visa dem i handling att de är den unika nyckelkund de är. Vi hjälper dig finna lösningarna som de upplever som än mera skräddarsydda. Hur du säkrar att ditt supportpaket blir mera framåtriktat. Hur du vitaliserar relationen på den personliga nivån.

Innehåll och omfattning

Vi ger dig de verktyg som behövs för ett lyckat partnerskap med nyckelkunden. Modeller så att du kan skilja nyckelkunder från ”ordinarie kunder”. Strategier som ökar dina odds för att behålla nyckelkunden. Nya sätt att hålla konkurrenterna borta.

Key Account Management leder till ökad lönsamhet för både köpare och säljare. Det handlar om att jobba projektinriktat. Det är gruppbaserat. Det kräver engagemang från hela företaget. Det vänder upp och ner på säljarbetet och organisationen i sin helhet.

Teori varvas med övningar. Vi mixar individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från våra diskussioner om erfarenheter och exempel.

Styra framtiden för att stå emot konkurrens

  • Key Account-modell och Key Account-process.
  • Handlingsplan och aktivitetsplan.
  • Personlig målbild Key Account Manager.

Välja ut nyckelunder och bygga vår position med en god lönsamhet

  • Analys av vår konkurrensfördel och hur vi ska tillmötesgå nyckelkunden.
  • Affärsinriktning och konkurrenskraft.
  • Nyckelkundsanpassning, vår klassificering och indelning av kunder.
  • Sätta mål och bestämma riktningen för Key Account-arbetet.
  • Nyckelkundspåverkan som stödjer hur kunden ska växa.
  • Lättarbetat införande av nyckelkundsplan.

Målgrupp

Är du KAM eller säljare som stor del av din tid arbetar med nyckelkunder är detta kursen för dig. Även du som är på väg att ta huvudansvaret för centrala kunder har stor nytta av att delta.

Du vill bli bättre på att förbereda och sätta mål. Du vet hur viktigt det är att ”du kan kunden och förstår kundens ökande krav”. Du vill veta hur du ska göra för att förutsäga kundens utveckling. Hitta en modell så att du kan stödja och driva på kundens tillväxt. Så att du kan följa utvecklingen med det tempo som en nyckelkund kräver idag.

maj
17
fre
Inköpsgruppen @ Anebyhusgruppen AB
maj 17 kl. 09:00 – 13:00
Inköpsgruppen @ Anebyhusgruppen AB

Nätverksträff med Inköpsgruppen

Mer info kommer.

maj
24
fre
HR-chefer @ Orthex Sweden AB
maj 24 kl. 09:00 – 13:00
HR-chefer @ Orthex Sweden AB

Nätverksträff med HR-chefer

Tema ”Digitalisering och hur denna påverkar HR funktionen – vilka verktyg finns och hur ser utvecklingen ut inom digitalisering för HR”

Den 24 maj 2019 kl. 09:00 – 13:00 på Orthex Sweden AB i Tingsryd

Värd: Michaela Gunnarsson, Orthex Sweden AB

Program

09:00 Start av nätverksmöte med Kaffe och presentation av deltagarna
09:40 Planering av värdskap och tema för kommande träffar
09:45 Föreläsare Kent Ekman från ”Miljödata” ger en insikt i digitala verktyg för chefens arbetsmiljöansvar (HR-System), tips och erfarenheter på temat.
10:45 Tema:  ” Digitalisering och hur denna påverkar HR funktionen – vilka verktyg finns och hur ser utvecklingen ut inom digitalisering för HR” redovisning med erfarenheter från respektive företag och öppen diskussion mellan deltagarna kring temat
12:00 Lunch
12:45 Avslutning

 

OBS!!! anmälan måste göras innan den 10 maj till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl

ulf.bild@tec-kronoberg.se

 

Välkomna!

jun
28
fre
Konstruktionschefer @ Fogmaker AB
jun 28 kl. 09:00 – 12:30
Konstruktionschefer @ Fogmaker AB

Träff med Konstruktionsnätverket

Tema: Automatisering i produktionen, användandet av industrirobot i produktionen och hur denna påverkar konstruktions- och utvecklingsprocessen (Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna)

Tid: Fredagen den 28 juni 2019 kl. 09.00-12.30

Plats: Fogmaker AB, Sandvägen 4, 352 45 Växjö

Värd: Gustav Stigsohn (telefon: 0470-77 22 00)

sep
26
tor
Produktionschefer @ Elme spreader AB
sep 26 kl. 09:00 – 12:30
Produktionschefer @ Elme spreader AB

Nätverksträff med Produktionschefer

Tema ”Arbete med värdeflödesanalys”

okt
3
tor
Förbättrings- och leankoordinatorer @ Glamox AB
okt 3 kl. 09:00 – 13:30
Förbättrings- och leankoordinatorer @ Glamox AB

Nätverksträff med Förbättrings- och leankoordinatorer

Tema: ”Arbete med daglig styrning”.

Den 3 Oktober kl. 09:00 – 12:30 på Glamox AB i Målilla

Plats: Glamox AB, Viresrumsvägen 42, 577 73 Målilla

Värd: Daniel Lagerlöf och Lisa Sköld, tel vxl: 0495-249900

Varje företag kommer ges tid att berätta och redovisa hur de arbetar med dagens tema.  

Program

09:00 Kaffe och Presentation av deltagarna
09:30 Presentation värdföretaget.
10:00 Dagens tema ”arbete med daglig styrning, Glomox Luxo Lighting berättar om deras projekt med daglig styrning
10:40 Företagsvisning av företaget och deras arbete med daglig styrning
11:25 Nästa träff, värdföretag och ämne
11:30 Öppen diskussion ”Daglig styrning” – redovisning från varje företag”
12:30 Värdföretaget bjuder på gemensam lunch
13:15-13:30 Avslutning

 

Gör er anmälan till mig ulf.bild@tec-kronoberg.se senast den 12 september. Tel: 070 837 97 00

Välkomna!

okt
4
fre
Inköpsgruppen @ Fogmaker International AB
okt 4 kl. 09:00 – 13:00
Inköpsgruppen @ Fogmaker International AB

Träff med inköpsgruppen

Tema: ”Inköpsarbete med avveckling av detaljer” erfarenhetsutbyte

Tid: fredagen den 4 oktober 2019 kl. 09.00 – 13.00

Plats: Fogmaker International AB, Sandvägen 4, 352 45 Växjö. Tfn vxl: 0470-772200.

Värd: Maria Stillman

Program

09.00 Kaffe och tilltugg samt presentation av deltagarna och läget på respektive företag
09:30 Företagspresentation av Fogmaker AB och Inköpsfunktionen
10.15 Information från TEC, Avstämning av kommande träffar, teman och datum
10:20 Företagsvandring – Fogmaker AB
11.20 Dagens tema -”Inköpsarbete med avveckling av detaljer”, diskussion & erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
12.20 Lunch
13:00 Avslutning

 

Anmäl er till mig så fort ni kan för att underlätta planeringen dock senast den 13/9!

Ni anmäler er via mail på ulf.bild@tec-kronoberg.se

Välkomna!

okt
10
tor
Kvalitetschefer Chemgroup @ Öjaby Herrgård
okt 10 kl. 09:00 – 13:00
Kvalitetschefer Chemgroup @ Öjaby Herrgård

Nätverksträff med Kvalitetschefer

Tema: ”Chemgroup – Kemikaliehantering & Riskbedömningar”

Tid: Den 10 oktober 2019 kl. 9:00 – 13:00

Plats: Öjaby Herrgård, Öjabyvägen 113, 352 50 Växjö tel växel: 0470-70 16 20

Värd: Ulf Bild, TECC AB

Program

09:00 Kaffe och presentation av deltagarna
09:30 Presentation av Chemgroup Scandinavia AB
Pernilla Ylander, Sustainability and Customer Manager
Hanna Björklund, Sustainability Manager, MSc Chemistry.
– Vad krävs enligt lagstiftningen gällande kemikaliehantering?
– Tips på hur man efterlever lagkraven praktiskt
– Riskbedömningar – förslag på arbetsgång
– Hur jobbar man löpande och effektivt med kemikaliehantering?
11:50 Planering av värdskap och tema för kommande träffar
12:00 Gemensam Lunch
13:00 Avslutning

Gör er anmälan till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl: ulf.bild@tecca.se.

Vid avanmälan till träffen efter den 25 september så faktureras konferenskostnaden till självkostnadspris enligt VISITA´s regler för konferensanläggningar. 

Mycket välkomna!

okt
11
fre
HR-Chefer @ IV Produkt
okt 11 kl. 09:00 – 13:15
HR-Chefer @ IV Produkt

Nätverksträff med HR-chefer

Tema: ”Trender inom digitalisering och hur denna påverkar HR funktionen – vilka verktyg finns och hur ser utvecklingen ut inom digitalisering för HR”

Tid: Den 11 oktober 2019 kl. 09:00 – 13:15 på IV Produkt AB i Växjö

Plats: IV Produkt AB i Växjö, Sjöuddevägen 7, 352 46 Växjö.  Tel växel: 0470-75 88 00.

Värd: Elin Sandberg

Program

09:00 Start av nätverksmöte med Kaffe och presentation av deltagarna
09:30 Planering av värdskap och tema för kommande träffar
09:40 Föreläsare Magnus Mörstam från Intelliger ”ger insikter om digitalisering, hur det påverkar HR och ledarskap, med trender, tips och erfarenheter.”
10:40 Diskussion om Temat:  ”Trender inom Digitalisering och hur dessa påverkar HR funktionen – vilka verktyg finns och hur ser utvecklingen ut inom digitalisering för HR” redovisning med erfarenheter från respektive företag och öppen diskussion mellan deltagarna kring temat
11:20 Företagspresentation & rundvandring på IV Produkt
12:30 Lunch
13:15 Avslutning

OBS!!! anmälan måste göras innan den 20 september till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl: ulf.bild@tecca.se

 Välkomna!