okt
4
fre
Inköpsgruppen @ Fogmaker International AB
okt 4 kl. 09:00 – 13:00
Inköpsgruppen @ Fogmaker International AB

Träff med inköpsgruppen

Tema: ”Inköpsarbete med avveckling av detaljer” erfarenhetsutbyte

Tid: fredagen den 4 oktober 2019 kl. 09.00 – 13.00

Plats: Fogmaker International AB, Sandvägen 4, 352 45 Växjö. Tfn vxl: 0470-772200.

Värd: Maria Stillman

Program

09.00 Kaffe och tilltugg samt presentation av deltagarna och läget på respektive företag
09:30 Företagspresentation av Fogmaker AB och Inköpsfunktionen
10.15 Information från TEC, Avstämning av kommande träffar, teman och datum
10:20 Företagsvandring – Fogmaker AB
11.20 Dagens tema -”Inköpsarbete med avveckling av detaljer”, diskussion & erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
12.20 Lunch
13:00 Avslutning

 

Anmäl er till mig så fort ni kan för att underlätta planeringen dock senast den 13/9!

Ni anmäler er via mail på ulf.bild@tec-kronoberg.se

Välkomna!

okt
7
mån
Effektivt inköp
okt 7 kl. 08:30 – okt 8 kl. 17:00

Inköpets betydelse för ett företags lönsamhet ökar i takt med trender som outsourcing och fokusering på kärnverksamheten. Det är inte ovanligt att inköpet står för två tredjedelar av ett företags totala kostnadsmassa.

Denna utbildning syftar till att förbättra företagets lönsamhet genom att ge verktygen för ett effektivare inköp. Vi går genom olika inköpsanalyser, verktyg och strategier som ger input till att bedriva ett effektivt och strukturerat inköpsarbete på hemmaplan.

Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar, det som hanteras under dagarna:

• Inköpets roll i företaget och dess betydelse för lönsamheten
• Inköpsstrategier
– En eller flera leverantörer per artikel
– Antal leverantörer
– Lokalt/globalt inköp
– Differentiering av produkter och leverantörer
• Styrning av materialflöden
– Prognoser, efterfrågevariation
– Lagerstyrning, ABC-klassificering
• Transaktionskostnader
• Mätning av inköpets resultat och effektivitet
• Inköpsanalyser och inköpsverktyg

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med inköp och som vill få inspiration och kunskap för att utnyttja inköpets potential till förbättrad lönsamhet.

okt
11
fre
HR-Chefer @ IV Produkt
okt 11 kl. 09:00 – 13:15
HR-Chefer @ IV Produkt

Nätverksträff med HR-chefer

Tema: ”Trender inom digitalisering och hur denna påverkar HR funktionen – vilka verktyg finns och hur ser utvecklingen ut inom digitalisering för HR”

Tid: Den 11 oktober 2019 kl. 09:00 – 13:15 på IV Produkt AB i Växjö

Plats: IV Produkt AB i Växjö, Sjöuddevägen 7, 352 46 Växjö.  Tel växel: 0470-75 88 00.

Värd: Elin Sandberg

Program

09:00 Start av nätverksmöte med Kaffe och presentation av deltagarna
09:30 Planering av värdskap och tema för kommande träffar
09:40 Föreläsare Magnus Mörstam från Intelliger ”ger insikter om digitalisering, hur det påverkar HR och ledarskap, med trender, tips och erfarenheter.”
10:40 Diskussion om Temat:  ”Trender inom Digitalisering och hur dessa påverkar HR funktionen – vilka verktyg finns och hur ser utvecklingen ut inom digitalisering för HR” redovisning med erfarenheter från respektive företag och öppen diskussion mellan deltagarna kring temat
11:20 Företagspresentation & rundvandring på IV Produkt
12:30 Lunch
13:15 Avslutning

OBS!!! anmälan måste göras innan den 20 september till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl: ulf.bild@tecca.se

 Välkomna!

nov
6
ons
Strategiskt Inköp
nov 6 kl. 08:30 – nov 7 kl. 17:00

Strategiskt Inköp – Strategin, Ekonomin och Leverantörsrelationen

Inköpets betydelse för ett företags lönsamhet ökar i takt med trender som outsourcing och fokusering på kärnverksamheten. Det är inte ovanligt att inköpet står för två tredjedelar av ett företags totala kostnadsmassa.

Denna utbildning ger dig kunskaper hur du kan förbättra ditt företags lönsamhet genom att arbeta strategiskt med inköpsfunktionen. Vi visar på hur man kan arbeta med och utveckla sin inköpsstrategi och hur denna bör differentieras utifrån inköpets karaktär. Inköp och lönsamhet är starkt kopplade begrepp. Hur kan du som inköpare påverka det ekonomiska resultatet och göra bättre affärer?

Utbildningen omfattar två dagar innehåller följande moment:

   • Inköpsstrategin
    – Utveckla inköpsstrategier och riktlinjer för inköp – Hur kan ditt företag bli ännu bättre?
    – Vad för slags leverantör vill vi ha; varför, och hur skall vi besluta?
    – Metoder för segmentering och beslutsstöd
   • Inköpsekonomi- Inköpspåverkan på företagets lönsamhet
    – Hur kan du som inköpare påverka det ekonomiska resultatet och göra bättre affärer?
    – Mätning av Inköpseffektivitet – resultatuppföljning och må
   • Leverantörskommunikation
    – Hur skapar du en bra relation till dina leverantörer samtidigt som du behåller en bra konkurrenssituation?
    – Hur planerar dina leverantörer för att behålla dig som kund?
    – Effektiva upphandlingar – nå bättre resultat med nya metoder
   • Leverantörsvärdering
    – Finansiell analys av leverantörer: hur mår dina leverantörer ekonomiskt?
   • Inköp och etik

   

 • Under de två kursdagarna blandar vi teoretiska genomgångar med mer praktiska övningar.

 

 • Utbildningen vänder sig till inköpschefer, inköpare och andra som arbetar med inköp. Syftet är att deltagarna skall lära sig hur de praktiskt kan förbättra lönsamheten i företaget genom en bättre förståelse för inköpsprocesserna och genom att lära sig bra inköpsmetoder som går att tillämpa direkt.
jan
21
tis
Förhandlingsteknik
jan 21 kl. 08:30 – jan 22 kl. 17:00

Förhandlingsteknik

– Trygghet i struktur, strategi och taktik i förhandlingssituationen

Att bli en framgångsrik förhandlare kräver både övning och självinsikt och framför allt att förstå sin egen och motpartens situation. Kursens syfte är förstå och kunna påverka de olika faktorer som styr händelseförloppet i en affärsförhandling och kunna genomföra en förhandling med bättre självförtroende.

Utbildningen har som mål att deltagarna i rollen som förhandlare skall utveckla en trygghet i struktur, strategi och taktik för att kunna bemästra och hantera de förhandlingssituationer som man till vardags behöver kunna hantera.

Det som hanteras i utbildningen:
 • Strategiska val inför förhandlingar
 • Förhandlingsförberedelser
 • Förhandlingsövningar
 • Den personliga förhandlingsstilen, inkl individuell analys av deltagarna
 • Ekonomi vid förhandlingar
 • Förhandlingsprocessen

Under kursdagarna blandar vi teoretiska genomgångar med mer praktiska övningar.

Kursledare

Utbildningen hålls av Jacob Mannheimer, som är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare. Hans pedagogiska förmåga tillsammans med mer än 20 års erfarenhet som inköpschef och managementkonsult inom inköp, gör honom till en av våra mest uppskattade lärare. Han har tidigare bland annat varit inköpschef inom SKF och har arbetat som konsult åt många industri-, handels- och tjänsteföretag

Kursen vänder sig i första hand till personer som arbetar med inköp och logistik som vill bli bättre på att bemästra olika situationer som kan uppkomma i en förhandling. Även personer i säljrollen har stor nytta av att slipa sin teknik som förhandlare och samtidigt delta i gruppövningar där säljare och inköpare agerar.