Ursäkta röran!
Just nu pågår ett omfattande förändringsarbete som medför att vissa funktioner temporärt kan vara avstängda eller fungera sämre än normalt. Vi genomför även på sikt en granskning av sajten där vi ser över alla funktioner och dess kompatibilitet.

jan
24
fre
Förhandlingsteknik
jan 24 kl. 08:30 – jan 25 kl. 17:00

Förhandlingsteknik

– Trygghet i struktur, strategi och taktik i förhandlingssituationen

Att bli en framgångsrik förhandlare kräver både övning och självinsikt och framför allt att förstå sin egen och motpartens situation. Kursens syfte är förstå och kunna påverka de olika faktorer som styr händelseförloppet i en affärsförhandling och kunna genomföra en förhandling med bättre självförtroende.

Utbildningen har som mål att deltagarna i rollen som förhandlare skall utveckla en trygghet i struktur, strategi och taktik för att kunna bemästra och hantera de förhandlingssituationer som man till vardags behöver kunna hantera.

Det som hanteras i utbildningen:
 • Strategiska val inför förhandlingar
 • Förhandlingsförberedelser
 • Förhandlingsövningar
 • Den personliga förhandlingsstilen, inkl individuell analys av deltagarna
 • Ekonomi vid förhandlingar
 • Förhandlingsprocessen

Under kursdagarna blandar vi teoretiska genomgångar med mer praktiska övningar.

Kursledare

Utbildningen hålls av Jacob Mannheimer, som är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare. Hans pedagogiska förmåga tillsammans med mer än 20 års erfarenhet som inköpschef och managementkonsult inom inköp, gör honom till en av våra mest uppskattade lärare. Han har tidigare bland annat varit inköpschef inom SKF och har arbetat som konsult åt många industri-, handels- och tjänsteföretag

Kursen vänder sig i första hand till personer som arbetar med inköp och logistik som vill bli bättre på att bemästra olika situationer som kan uppkomma i en förhandling. Även personer i säljrollen har stor nytta av att slipa sin teknik som förhandlare och samtidigt delta i gruppövningar där säljare och inköpare agerar.

Produktionschefer @ Arcoma AB
jan 24 kl. 09:00 – 12:30
Produktionschefer @ Arcoma AB

Nätverksträff med Produktionschefer

Återbesök på Arcoma med Tema ”Arbete med Kostnadsbesparingar i produktionen” – Hur har det gått?

Den 24 Januari 2020 kl. 9:00 – 12:30 på Arcoma AB i Växjö
Plats: Arcoma AB, Annavägen 1, 352 46 Växjö, tel växel: 0470-70 69 00
Värd: Niklas Johansson

Program:

9:00 – Kaffe och presentation av deltagarna.
9:30 – Planering av värdskap och tema för kommande träffar.
9:40 – Dagens tema: Uppföljning av projektet ”Arbete med Kostnadsbesparingar” Arcoma AB berättar om hur de har arbetat och vilka erfarenheter de har gjort, misslyckanden och framgångar.
11:10 – Rundvandring för att se de fysiska förändringar som gjorts i lokalen.
11:50 – Reflektioner och frågor samt Erfarenhetsutbyte där företag berättar om deras förändringsarbeten.
12:30 – Avslutning.

Gör er anmälan innan den 20 december till Ulf Bild på tel: 070-837 97 00 alt på mejl: ulf.bild@tecca.se.

Välkomna!

jan
28
tis
Säljkurs nivå 2
jan 28 kl. 08:30 – jan 29 kl. 17:00

Säljkurs nivå 2 – ”Teknisk försäljning”, 2 dagar

Vi tar fasta på att teknisk försäljning kan ha ett förlopp som slingrar sig fram. Att processen kan vara svår att överblicka. Målet är att öka din framgång i denna miljö. Att du känner dig trygg i din roll med att sälja komplexa projekt till krävande kunder.
Vi lär dig hur du ökar dina möjligheter att påverka. Hur du med strukturerad försäljning får ett bättre resultat.

Innehåll och omfattning

Vi tränar dig i att sälja med inriktning på både relation och resultat. Hur du hanterar flera beslutsfattare och långa processer. Hur du blir bättre i dialogen och starkare i rollen när du ska påverka till förändring. Hur du arbetar planmässigt med ditt mål. Hur du minskar ner ditt fokus på att sälja komponenter till fördel för att sälja projekt och leda dessa projekt.
Teori varvas med övningar. Vi mixar individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från våra diskussioner om erfarenheter och exempel.

Inriktning på relationen

 • Kommunicera så att kunden vill köpa av mig.
 • Schemat för ett lösningsorienterat säljsystem.
 • Hur kunden tänker och fattar beslut.
 • Hur kunden positionerar leverantörer.
 • Få kunden att själv förstå vad kunden behöver.

Inriktning på resultatet

 • Säkra mina konkurrensfördelar.
 • Fokus på värde istället för pris.
 • Rollen som strateg i min egen organisation.
 • Förhandling som båda parter vinner på.
 • Öka min säljtid.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som säljer komplexa lösningar till beslutsfattare på högre positioner. Du behöver de verktyg som klarar av att korta ner processen. Du söker metoder som gör dig mer slagkraftig. Du vill bli starkare i hela kedjan från analysen av din kund och kundens kund. Så att du bättrar på ditt resultat genom hela flödet. Ända fram till planering av förhandling och avslut.

Du som är säljande tekniker eller ingenjör kommer att ha stor nytta av just denna kurs.

jan
29
ons
Ledarskap steg 3 – Coachande ledarskap
jan 29 kl. 08:30 – jan 30 kl. 17:00

Coachande ledarskap

 

Målgrupp:  Du som är team-leader, mellanchef, gruppchef, projektledare eller coach och som leder medarbetare varje dag. Dessutom känner du att du behöver inspireras och bli coachad själv; då är detta en utbildning för dig.

Det krävs mycket energi /tålamod och omsorg av oss som coachar och leder medarbetare varje dag. Därför behöver du uppdateras och få nya infallsvinklar på hur du skall hantera dina medarbetare för att få dem att prestera och må bra. För att få andra att må bra så måste man fylla på sina förråd själv också. Denna utbildning är tänkt som en liten energikick med praktiska verktyg och diskussioner som du kan ta med direkt hem till din arbetsplats.

 

Innehåll;

Du får: Verktyg för att fylla på dina energiläckor

 • Min energi – vad dräneras jag av? Hur fylla på den på bästa sätt?
 • Hur coacha dig själv bättre?
 • Att hitta sina egna drivkrafter och motivation och utforma en personlig ”coachmodell”
 • Olika situationer som kräver coaching och hur jag skall förhålla mig till det – problem, snabba lösningar, motiverande coaching osv

 

Du får: Nya verktyg i coachande roll – när du känner att du har kört fast!

 • Inspiration och nya grepp och verktyg i din coachande roll och som ledare
 • Hur coacha i grupp?
 • Tips i hur hantera gruppdiskussioner och komma till koncensus

 

Du får: Verktyg för att hjälpa andra att prestera bättre!

 • Hur få andra, med hjälp av coachverktygen att prestera bättre?
 • De vanligaste coachverktygen och hur utveckla dem till en nivå till
 • Ta upp besvärliga och ömtåliga problem med sina medarbetare samt få dem belysta och få konstruktiv återkoppling – samt få det att leda till handling för den coachande
 • Erfarenhetsutbyte i hur hantera olika coachingsituationer i din ledarroll

 

Metodik:  Korta teoretiska genomgångar varvas med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner, rollspel och många övningar utifrån egna erfarenheter.

feb
4
tis
Effektivt inköp
feb 4 kl. 08:30 – feb 5 kl. 17:00

Inköpets betydelse för ett företags lönsamhet ökar i takt med trender som outsourcing och fokusering på kärnverksamheten. Det är inte ovanligt att inköpet står för två tredjedelar av ett företags totala kostnadsmassa.

Denna utbildning syftar till att förbättra företagets lönsamhet genom att ge verktygen för ett effektivare inköp. Vi går genom olika inköpsanalyser, verktyg och strategier som ger input till att bedriva ett effektivt och strukturerat inköpsarbete på hemmaplan.

Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar, det som hanteras under dagarna:

• Inköpets roll i företaget och dess betydelse för lönsamheten
• Inköpsstrategier
– En eller flera leverantörer per artikel
– Antal leverantörer
– Lokalt/globalt inköp
– Differentiering av produkter och leverantörer
• Styrning av materialflöden
– Prognoser, efterfrågevariation
– Lagerstyrning, ABC-klassificering
• Transaktionskostnader
• Mätning av inköpets resultat och effektivitet
• Inköpsanalyser och inköpsverktyg

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med inköp och som vill få inspiration och kunskap för att utnyttja inköpets potential till förbättrad lönsamhet.

mar
3
tis
Ledarskap steg 1 – Ny som chef
mar 3 kl. 08:30 – mar 4 kl. 17:00

Ledarskapsutbildning, steg 1 / Ny som chef

Vi har i år valt att slå ihop Ledarskapsutbildning steg 1 och Ny som chef då metoderna i de båda utbildningarna lämpar sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg. Ny som chef har ett litet mer fokus på chefsrollen medans steg 1 är ledarskapets grundpelare.

Som ledare har du ett stort ansvar för att din enhet ska fungera, det är din uppgift att se till så att kommunikationen är tydlig mellan dig och dina medarbetare. Kunskap om gruppsykologi är nödvändigt för en god ledare, vägen till en framgångsrik arbetsgrupp är en stegvis process och detta kommer vi att titta närmare på enligt FIRO-modellen.

Vi kommer att hantera följande:
• Mål och visioner i ledarskapet och i organisationen
• Ny som ledare – vad förväntas av mig?
• Ledarens roll i organisationen
• Organisation kopplat till uppgift som ledare/planering/resultat
• Ledarrollen – chefskap/ledarskap/coachning
• Förändringsledarrollen – vår ständiga förändring i organisationen som måste hanteras effektivt av ledaren
• Framtidens krav på ledarrollen
• Personligt ledarskap – personlig kommunikationsstil (analys)
• Styrkor och förbättringsområden i ditt ledarskap
• Utveckla dina styrkor
• Situationsanpassat ledarskap – vad innebär det för dig i ledarrollen?
• Att fatta beslut
• Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer
• Att kunna delegera på ett effektivt sätt
• Att få en grupp att fungera tillsammans
• Grupprocessen – FIRO som en förklaringsmodell
• Gruppens mognad – vilken ledarstil skall jag ha?
• Gruppsykologi – att hantera gruppen
• Kommunikationen i ledarskapet och i gruppen
• Coacha dina medarbetare till framgång
• Ledarens roll och påverkan vid konflikter
• Så ger du rak feed-back till dina medarbetare
• Hur skall jag utveckla mitt ledarskap?

Utbildningen syftar till att ge dig inspiration och hållbara verktyg som du kan applicera på ditt personliga ledarskap. Utveckla dina styrkor och uppmärksamma dina svagheter, så att du på ett insiktsfullt och effektivt sätt kan motivera och driva dina medarbetare dit ni vill komma.

Utbildningen vänder sig både till dig som är mindre erfaren i ledarrollen såväl dig som nybliven chef och vill utveckla ditt ledarskap med hållbara verktyg.

apr
21
tis
Säljkurs nivå 1
apr 21 kl. 08:30 – apr 22 kl. 17:00

Säljkurs nivå 1 – ”Sälj så här”, 2 dagar

Kursen ”Sälj så här” ger dig insikt, kunskaper och verktyg som du direkt kan använda. ”Sälj så här” hjälper dig att snabbt skapa förbättringar som är bestående i ditt sätt att sälja.

Innehåll och omfattning

”Sälj så här” ger dig grunderna och de viktiga stegen för framgångsrik försäljning.

Teori varvas med övningar. I ”Sälj så här” mixas individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från diskussioner om erfarenheter och exempel.

Din säljarroll

 • Din säljarroll som framgångsrik säljare
 • Din attityd, vinnarinriktning och säljglädje
 • Din målgrupp, kommunikation och kundglädje

Ditt säljsystem

 • Ditt säljsystem – när säljresan möter köpresan
 • Kundkontakten – besöksbokning och säljmöte
 • Kundbehovet – kundinvändning och köpsignal
 • Kundnytta – kundens betalningsvilja och accept
 • Säljmål, säljstruktur och kundbemötande

Ditt säljargument

 • Ditt säljargument och kundvärde
 • Kundnöjdhet och fördelar för kunden

Målgrupp

”Sälj så här” är en utbildning för dig inom uppsökande försäljning. Du är utesäljare och jobbar t.ex. inom business-to-business.

”Sälj så här” passar både nya säljare och erfarna säljare som känner behov av förnyelse och erfarenhetsutbyte med kollegor. Kursen vänder sig också till dig som har som mål att börja jobba som utesäljare eller säljare inom business-to business i framtiden.

Kursen vänder sig inte till dig som jobbar med butiksförsäljning eller telefonförsäljning.